Playername:
 • SkReAmEvoV2

  2019-06-24 09:28:33
  GameTypeInfo
  BF3Persona ID1003938951082

 • BF3 History

  from 2019-01-24 01:57:20 to 2021-01-23 21:22:32

  datescoreskillkdkillsdeathshs/kk/hacck/kak/mspmtimeplayedlongest
  headshot
  quits
  2019-01-24 01:57:2059584944.53 Above average: 161.07%
  Average: 586.42
  2.8 Above average: 241.38%
  Average: 1.16
  843016.67% Above average: 85.22%
  Average: 19.56%
  21.21% Above average: 90.49%
  Average: 23.44%
  31.38% Above average: 230.56%
  Average: 13.61%
  10.5% Above average: 140.56%
  Average: 7.47%
  1.83 Above average: 201.1%
  Average: 0.91
  1301.43 Above average: 285.68%
  Average: 455.56
  00:45:4782.57m Above average: 13.06%
  Average: 632.34m
  100% Above average: 358.29%
  Average: 27.91%
  2019-01-24 17:58:326247201254.22 Above average: 213.88%
  Average: 586.42
  4.43 Above average: 381.9%
  Average: 1.16
  73916719.22% Above average: 98.26%
  Average: 19.56%
  21.05% Above average: 89.8%
  Average: 23.44%
  30.55% Above average: 224.48%
  Average: 13.61%
  12.32% Above average: 164.93%
  Average: 7.47%
  3.34 Above average: 367.03%
  Average: 0.91
  2821.26 Above average: 619.29%
  Average: 455.56
  03:41:2696.23m Above average: 15.22%
  Average: 632.34m
  75% Above average: 268.72%
  Average: 27.91%
  2019-01-24 18:52:577360961181 Above average: 201.39%
  Average: 586.42
  4.06 Above average: 350%
  Average: 1.16
  87221519.84% Above average: 101.43%
  Average: 19.56%
  21.12% Above average: 90.1%
  Average: 23.44%
  30.51% Above average: 224.14%
  Average: 13.61%
  12.46% Above average: 166.8%
  Average: 7.47%
  3.45 Above average: 379.12%
  Average: 0.91
  2914.27 Above average: 639.71%
  Average: 455.56
  04:12:3596.23m Above average: 15.22%
  Average: 632.34m
  70% Above average: 250.81%
  Average: 27.91%
  2019-01-24 19:47:377403961228.09 Above average: 209.42%
  Average: 586.42
  4.08 Above average: 351.72%
  Average: 1.16
  88521719.66% Above average: 100.51%
  Average: 19.56%
  21.13% Above average: 90.15%
  Average: 23.44%
  30.57% Above average: 224.64%
  Average: 13.61%
  12.64% Above average: 169.21%
  Average: 7.47%
  3.45 Above average: 379.12%
  Average: 0.91
  2887.47 Above average: 633.83%
  Average: 455.56
  04:16:2596.23m Above average: 15.22%
  Average: 632.34m
  72.73% Above average: 260.58%
  Average: 27.91%
  2019-01-24 20:59:127473981100.5 Above average: 187.66%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  90022219.67% Above average: 100.56%
  Average: 19.56%
  21.13% Above average: 90.15%
  Average: 23.44%
  30.5% Above average: 224.07%
  Average: 13.61%
  12.68% Above average: 169.75%
  Average: 7.47%
  3.41 Above average: 374.73%
  Average: 0.91
  2834.63 Above average: 622.23%
  Average: 455.56
  04:23:4096.23m Above average: 15.22%
  Average: 632.34m
  75% Above average: 268.72%
  Average: 27.91%
  2019-02-24 18:51:418234451038.76 Above average: 177.14%
  Average: 586.42
  3.92 Above average: 337.93%
  Average: 1.16
  113228921.02% Above average: 107.46%
  Average: 19.56%
  21.27% Above average: 90.74%
  Average: 23.44%
  29.96% Above average: 220.11%
  Average: 13.61%
  12.3% Above average: 164.66%
  Average: 7.47%
  2.93 Above average: 321.98%
  Average: 0.91
  2132.63 Above average: 468.13%
  Average: 455.56
  06:26:0796.23m Above average: 15.22%
  Average: 632.34m
  64.71% Above average: 231.84%
  Average: 27.91%
  2019-03-26 16:24:5510805201217.19 Above average: 207.56%
  Average: 586.42
  3.92 Above average: 337.93%
  Average: 1.16
  144636921.92% Above average: 112.07%
  Average: 19.56%
  19.93% Above average: 85.03%
  Average: 23.44%
  29.42% Above average: 216.13%
  Average: 13.61%
  13.64% Above average: 182.6%
  Average: 7.47%
  2.96 Above average: 325.27%
  Average: 0.91
  2209.88 Above average: 485.09%
  Average: 455.56
  08:08:5796.23m Above average: 15.22%
  Average: 632.34m
  57.89% Above average: 207.43%
  Average: 27.91%
  2019-03-26 16:35:4000 Above average: 0%
  Average: 586.42
  0 Above average: 0%
  Average: 1.16
  010% Above average: 0%
  Average: 19.56%
  0% Above average: 0%
  Average: 23.44%
  0% Above average: 0%
  Average: 13.61%
  0% Above average: 0%
  Average: 7.47%
  0 Above average: 0%
  Average: 0.91
  0 Above average: 0%
  Average: 455.56
  00:00:000m Above average: 0%
  Average: 632.34m
  0% Above average: 0%
  Average: 27.91%
  2019-03-26 17:29:5311506901154.79 Above average: 196.92%
  Average: 586.42
  3.78 Above average: 325.86%
  Average: 1.16
  159842322.34% Above average: 114.21%
  Average: 19.56%
  20.05% Above average: 85.54%
  Average: 23.44%
  29.15% Above average: 214.14%
  Average: 13.61%
  13.54% Above average: 181.26%
  Average: 7.47%
  2.92 Above average: 320.88%
  Average: 0.91
  2099.93 Above average: 460.96%
  Average: 455.56
  09:07:5896.23m Above average: 15.22%
  Average: 632.34m
  55% Above average: 197.06%
  Average: 27.91%
  2019-03-26 21:23:5212134601030.69 Above average: 175.76%
  Average: 586.42
  3.84 Above average: 331.03%
  Average: 1.16
  176946122.39% Above average: 114.47%
  Average: 19.56%
  18.44% Above average: 78.67%
  Average: 23.44%
  28.66% Above average: 210.56%
  Average: 13.61%
  13.4% Above average: 179.38%
  Average: 7.47%
  2.92 Above average: 320.88%
  Average: 0.91
  2006.16 Above average: 440.37%
  Average: 455.56
  10:04:5296.23m Above average: 15.22%
  Average: 632.34m
  52.38% Above average: 187.68%
  Average: 27.91%
  2019-04-18 23:02:2417374501169.62 Above average: 199.45%
  Average: 586.42
  3.68 Above average: 317.24%
  Average: 1.16
  242766022.17% Above average: 113.34%
  Average: 19.56%
  17.36% Above average: 74.06%
  Average: 23.44%
  29.04% Above average: 213.37%
  Average: 13.61%
  12.2% Above average: 163.32%
  Average: 7.47%
  2.87 Above average: 315.38%
  Average: 0.91
  2054.78 Above average: 451.04%
  Average: 455.56
  14:05:34102.5m Above average: 16.21%
  Average: 632.34m
  51.52% Above average: 184.58%
  Average: 27.91%
  2019-04-20 21:35:3518696201071.07 Above average: 182.65%
  Average: 586.42
  3.71 Above average: 319.83%
  Average: 1.16
  258369622.53% Above average: 115.18%
  Average: 19.56%
  17.17% Above average: 73.25%
  Average: 23.44%
  29.06% Above average: 213.54%
  Average: 13.61%
  11.79% Above average: 157.83%
  Average: 7.47%
  2.93 Above average: 321.98%
  Average: 0.91
  2123.56 Above average: 466.14%
  Average: 455.56
  14:40:25102.5m Above average: 16.21%
  Average: 632.34m
  51.43% Above average: 184.27%
  Average: 27.91%
  2019-04-24 18:52:3621325501003.39 Above average: 171.1%
  Average: 586.42
  3.74 Above average: 322.41%
  Average: 1.16
  320985823.25% Above average: 118.87%
  Average: 19.56%
  17.83% Above average: 76.07%
  Average: 23.44%
  28.68% Above average: 210.73%
  Average: 13.61%
  11.42% Above average: 152.88%
  Average: 7.47%
  2.91 Above average: 319.78%
  Average: 0.91
  1936.33 Above average: 425.04%
  Average: 455.56
  18:21:20102.5m Above average: 16.21%
  Average: 632.34m
  46.81% Above average: 167.71%
  Average: 27.91%
  2019-04-24 19:49:2521559001059.39 Above average: 180.65%
  Average: 586.42
  3.71 Above average: 319.83%
  Average: 1.16
  329888823.35% Above average: 119.38%
  Average: 19.56%
  17.09% Above average: 72.91%
  Average: 23.44%
  28.49% Above average: 209.34%
  Average: 13.61%
  11.26% Above average: 150.74%
  Average: 7.47%
  2.89 Above average: 317.58%
  Average: 0.91
  1889.01 Above average: 414.66%
  Average: 455.56
  19:01:17102.5m Above average: 16.21%
  Average: 632.34m
  45.83% Above average: 164.22%
  Average: 27.91%
  2019-04-27 19:51:5523994301090.18 Above average: 185.9%
  Average: 586.42
  3.75 Above average: 323.28%
  Average: 1.16
  345292122.36% Above average: 114.31%
  Average: 19.56%
  17.44% Above average: 74.4%
  Average: 23.44%
  28.4% Above average: 208.67%
  Average: 13.61%
  11.21% Above average: 150.07%
  Average: 7.47%
  2.55 Above average: 280.22%
  Average: 0.91
  1774.53 Above average: 389.53%
  Average: 455.56
  22:32:09102.5m Above average: 16.21%
  Average: 632.34m
  48.15% Above average: 172.51%
  Average: 27.91%
  2019-04-27 22:20:2625670001268.26 Above average: 216.27%
  Average: 586.42
  3.79 Above average: 326.72%
  Average: 1.16
  3842101522.33% Above average: 114.16%
  Average: 19.56%
  17.85% Above average: 76.15%
  Average: 23.44%
  28.27% Above average: 207.74%
  Average: 13.61%
  11.57% Above average: 154.89%
  Average: 7.47%
  2.58 Above average: 283.52%
  Average: 0.91
  1724.88 Above average: 378.63%
  Average: 455.56
  24:48:13102.5m Above average: 16.21%
  Average: 632.34m
  46.55% Above average: 166.79%
  Average: 27.91%
  2019-04-27 22:27:0126207101327.12 Above average: 226.31%
  Average: 586.42
  3.85 Above average: 331.9%
  Average: 1.16
  3974103222.5% Above average: 115.03%
  Average: 19.56%
  17.96% Above average: 76.62%
  Average: 23.44%
  28.26% Above average: 207.67%
  Average: 13.61%
  11.59% Above average: 155.15%
  Average: 7.47%
  2.6 Above average: 285.71%
  Average: 0.91
  1716.68 Above average: 376.83%
  Average: 455.56
  25:26:37102.5m Above average: 16.21%
  Average: 632.34m
  45.76% Above average: 163.97%
  Average: 27.91%
  2019-04-28 05:50:132779420967.31 Above average: 164.95%
  Average: 586.42
  3.82 Above average: 329.31%
  Average: 1.16
  4188109521.66% Above average: 110.74%
  Average: 19.56%
  18.73% Above average: 79.91%
  Average: 23.44%
  28.26% Above average: 207.63%
  Average: 13.61%
  11.44% Above average: 153.15%
  Average: 7.47%
  2.43 Above average: 267.03%
  Average: 0.91
  1609.83 Above average: 353.37%
  Average: 455.56
  28:46:32256.33m Above average: 40.54%
  Average: 632.34m
  41.79% Above average: 149.74%
  Average: 27.91%
  2019-04-28 16:23:162794650967.31 Above average: 164.95%
  Average: 586.42
  3.82 Above average: 329.31%
  Average: 1.16
  4188109721.66% Above average: 110.74%
  Average: 19.56%
  18.73% Above average: 79.91%
  Average: 23.44%
  28.26% Above average: 207.63%
  Average: 13.61%
  11.44% Above average: 153.15%
  Average: 7.47%
  2.39 Above average: 262.64%
  Average: 0.91
  1594.62 Above average: 350.04%
  Average: 455.56
  29:12:33256.33m Above average: 40.54%
  Average: 632.34m
  42.03% Above average: 150.59%
  Average: 27.91%
  2019-05-01 12:28:263666250919.99 Above average: 156.88%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  5051130922.37% Above average: 114.37%
  Average: 19.56%
  17.69% Above average: 75.47%
  Average: 23.44%
  27.98% Above average: 205.61%
  Average: 13.61%
  10.82% Above average: 144.85%
  Average: 7.47%
  2.38 Above average: 261.54%
  Average: 0.91
  1725.56 Above average: 378.78%
  Average: 455.56
  35:24:40256.33m Above average: 40.54%
  Average: 632.34m
  42.31% Above average: 151.59%
  Average: 27.91%
  2019-05-01 13:32:4438792401190.07 Above average: 202.94%
  Average: 586.42
  3.91 Above average: 337.07%
  Average: 1.16
  5229133622.72% Above average: 116.16%
  Average: 19.56%
  17.81% Above average: 75.98%
  Average: 23.44%
  28.05% Above average: 206.07%
  Average: 13.61%
  10.54% Above average: 141.1%
  Average: 7.47%
  2.39 Above average: 262.64%
  Average: 0.91
  1772.66 Above average: 389.12%
  Average: 455.56
  36:28:22256.33m Above average: 40.54%
  Average: 632.34m
  41.77% Above average: 149.67%
  Average: 27.91%
  2019-05-02 11:36:2839270301075.62 Above average: 183.42%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  5288135822.6% Above average: 115.54%
  Average: 19.56%
  17.41% Above average: 74.27%
  Average: 23.44%
  28.24% Above average: 207.52%
  Average: 13.61%
  10.53% Above average: 140.96%
  Average: 7.47%
  2.39 Above average: 262.64%
  Average: 0.91
  1771.71 Above average: 388.91%
  Average: 455.56
  36:56:31256.33m Above average: 40.54%
  Average: 632.34m
  42.5% Above average: 152.28%
  Average: 27.91%
  2019-05-05 19:56:3700 Above average: 0%
  Average: 586.42
  0 Above average: 0%
  Average: 1.16
  010% Above average: 0%
  Average: 19.56%
  0% Above average: 0%
  Average: 23.44%
  0% Above average: 0%
  Average: 13.61%
  0% Above average: 0%
  Average: 7.47%
  0 Above average: 0%
  Average: 0.91
  0 Above average: 0%
  Average: 455.56
  00:00:000m Above average: 0%
  Average: 632.34m
  0% Above average: 0%
  Average: 27.91%
  2019-05-05 19:57:0000 Above average: 0%
  Average: 586.42
  0 Above average: 0%
  Average: 1.16
  010% Above average: 0%
  Average: 19.56%
  0% Above average: 0%
  Average: 23.44%
  0% Above average: 0%
  Average: 13.61%
  0% Above average: 0%
  Average: 7.47%
  0 Above average: 0%
  Average: 0.91
  0 Above average: 0%
  Average: 455.56
  00:00:000m Above average: 0%
  Average: 632.34m
  0% Above average: 0%
  Average: 27.91%
  2019-05-06 13:43:2944230501119.39 Above average: 190.89%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  5976153922.59% Above average: 115.49%
  Average: 19.56%
  17.93% Above average: 76.49%
  Average: 23.44%
  28.07% Above average: 206.25%
  Average: 13.61%
  10.41% Above average: 139.36%
  Average: 7.47%
  2.41 Above average: 264.84%
  Average: 0.91
  1782.97 Above average: 391.38%
  Average: 455.56
  41:20:43256.33m Above average: 40.54%
  Average: 632.34m
  41.49% Above average: 148.65%
  Average: 27.91%
  2019-05-07 15:00:1145137901040.1 Above average: 177.36%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  6088157622.6% Above average: 115.54%
  Average: 19.56%
  17.96% Above average: 76.62%
  Average: 23.44%
  28.09% Above average: 206.36%
  Average: 13.61%
  10.35% Above average: 138.55%
  Average: 7.47%
  2.42 Above average: 265.93%
  Average: 0.91
  1796.28 Above average: 394.3%
  Average: 455.56
  41:52:51256.33m Above average: 40.54%
  Average: 632.34m
  41.67% Above average: 149.29%
  Average: 27.91%
  2019-05-07 16:58:2145316001062.65 Above average: 181.21%
  Average: 586.42
  3.85 Above average: 331.9%
  Average: 1.16
  6121158922.63% Above average: 115.7%
  Average: 19.56%
  17.97% Above average: 76.66%
  Average: 23.44%
  28.07% Above average: 206.25%
  Average: 13.61%
  10.37% Above average: 138.82%
  Average: 7.47%
  2.42 Above average: 265.93%
  Average: 0.91
  1789.9 Above average: 392.9%
  Average: 455.56
  42:11:46256.33m Above average: 40.54%
  Average: 632.34m
  41.24% Above average: 147.75%
  Average: 27.91%
  2019-05-07 19:56:4848307201071.87 Above average: 182.78%
  Average: 586.42
  3.83 Above average: 330.17%
  Average: 1.16
  6483169422.97% Above average: 117.43%
  Average: 19.56%
  18.15% Above average: 77.43%
  Average: 23.44%
  28.02% Above average: 205.89%
  Average: 13.61%
  10.42% Above average: 139.49%
  Average: 7.47%
  2.44 Above average: 268.13%
  Average: 0.91
  1820.71 Above average: 399.66%
  Average: 455.56
  44:13:12256.33m Above average: 40.54%
  Average: 632.34m
  40.4% Above average: 144.77%
  Average: 27.91%
  2019-05-08 14:59:265017750952.91 Above average: 162.5%
  Average: 586.42
  3.81 Above average: 328.45%
  Average: 1.16
  6656174723.12% Above average: 118.2%
  Average: 19.56%
  18.22% Above average: 77.73%
  Average: 23.44%
  28.05% Above average: 206.08%
  Average: 13.61%
  10.43% Above average: 139.63%
  Average: 7.47%
  2.44 Above average: 268.13%
  Average: 0.91
  1839.64 Above average: 403.82%
  Average: 455.56
  45:27:34256.33m Above average: 40.54%
  Average: 632.34m
  40.59% Above average: 145.45%
  Average: 27.91%
  2019-05-08 19:11:2552600301236.25 Above average: 210.81%
  Average: 586.42
  3.8 Above average: 327.59%
  Average: 1.16
  6896181323.59% Above average: 120.6%
  Average: 19.56%
  18.42% Above average: 78.58%
  Average: 23.44%
  28.04% Above average: 206%
  Average: 13.61%
  10.46% Above average: 140.03%
  Average: 7.47%
  2.44 Above average: 268.13%
  Average: 0.91
  1858.8 Above average: 408.03%
  Average: 455.56
  47:09:48256.33m Above average: 40.54%
  Average: 632.34m
  41.35% Above average: 148.14%
  Average: 27.91%
  2019-05-08 22:21:3254604401412.77 Above average: 240.91%
  Average: 586.42
  3.8 Above average: 327.59%
  Average: 1.16
  7094186723.84% Above average: 121.88%
  Average: 19.56%
  18.54% Above average: 79.1%
  Average: 23.44%
  27.91% Above average: 205.06%
  Average: 13.61%
  10.46% Above average: 140.03%
  Average: 7.47%
  2.44 Above average: 268.13%
  Average: 0.91
  1874.42 Above average: 411.45%
  Average: 455.56
  48:33:08256.33m Above average: 40.54%
  Average: 632.34m
  41.51% Above average: 148.73%
  Average: 27.91%
  2019-05-09 15:42:4956316001144.21 Above average: 195.12%
  Average: 586.42
  3.82 Above average: 329.31%
  Average: 1.16
  7288190824.22% Above average: 123.82%
  Average: 19.56%
  18.69% Above average: 79.74%
  Average: 23.44%
  27.92% Above average: 205.15%
  Average: 13.61%
  10.55% Above average: 141.23%
  Average: 7.47%
  2.44 Above average: 268.13%
  Average: 0.91
  1883.35 Above average: 413.41%
  Average: 455.56
  49:50:12256.33m Above average: 40.54%
  Average: 632.34m
  41.28% Above average: 147.92%
  Average: 27.91%
  2019-05-12 01:49:0569060801132.24 Above average: 193.08%
  Average: 586.42
  3.97 Above average: 342.24%
  Average: 1.16
  8871223723.59% Above average: 120.6%
  Average: 19.56%
  19.12% Above average: 81.57%
  Average: 23.44%
  27.58% Above average: 202.61%
  Average: 13.61%
  10.22% Above average: 136.81%
  Average: 7.47%
  2.33 Above average: 256.04%
  Average: 0.91
  1812.98 Above average: 397.97%
  Average: 455.56
  63:29:15266.17m Above average: 42.09%
  Average: 632.34m
  39.74% Above average: 142.37%
  Average: 27.91%
  2019-05-15 23:19:1576560101267.43 Above average: 216.13%
  Average: 586.42
  3.87 Above average: 333.62%
  Average: 1.16
  10024259023.62% Above average: 120.76%
  Average: 19.56%
  19.69% Above average: 84%
  Average: 23.44%
  27.51% Above average: 202.15%
  Average: 13.61%
  10.16% Above average: 136.01%
  Average: 7.47%
  2.25 Above average: 247.25%
  Average: 0.91
  1721.06 Above average: 377.79%
  Average: 455.56
  74:08:25266.17m Above average: 42.09%
  Average: 632.34m
  39.36% Above average: 141.03%
  Average: 27.91%
  2019-05-19 21:30:138086420777.43 Above average: 132.57%
  Average: 586.42
  3.85 Above average: 331.9%
  Average: 1.16
  10477272423.97% Above average: 122.55%
  Average: 19.56%
  19.33% Above average: 82.47%
  Average: 23.44%
  27.52% Above average: 202.21%
  Average: 13.61%
  10.29% Above average: 137.75%
  Average: 7.47%
  2.27 Above average: 249.45%
  Average: 0.91
  1748.89 Above average: 383.9%
  Average: 455.56
  77:03:44266.17m Above average: 42.09%
  Average: 632.34m
  39.06% Above average: 139.96%
  Average: 27.91%
  2019-05-19 22:41:3381944601031.6 Above average: 175.91%
  Average: 586.42
  3.83 Above average: 330.17%
  Average: 1.16
  10641278123.94% Above average: 122.39%
  Average: 19.56%
  19.33% Above average: 82.47%
  Average: 23.44%
  27.49% Above average: 201.99%
  Average: 13.61%
  10.25% Above average: 137.22%
  Average: 7.47%
  2.26 Above average: 248.35%
  Average: 0.91
  1739.36 Above average: 381.81%
  Average: 455.56
  78:31:11266.17m Above average: 42.09%
  Average: 632.34m
  39.18% Above average: 140.36%
  Average: 27.91%
  2019-05-20 12:25:1683534301299.49 Above average: 221.6%
  Average: 586.42
  3.83 Above average: 330.17%
  Average: 1.16
  10813282624.11% Above average: 123.26%
  Average: 19.56%
  19.44% Above average: 82.94%
  Average: 23.44%
  27.49% Above average: 201.99%
  Average: 13.61%
  10.26% Above average: 137.35%
  Average: 7.47%
  2.24 Above average: 246.15%
  Average: 0.91
  1728.71 Above average: 379.47%
  Average: 455.56
  80:32:11339.8m Above average: 53.74%
  Average: 632.34m
  39.09% Above average: 140.04%
  Average: 27.91%
  2019-05-20 17:20:3286025401145.09 Above average: 195.27%
  Average: 586.42
  3.82 Above average: 329.31%
  Average: 1.16
  11102290623.96% Above average: 122.49%
  Average: 19.56%
  19.51% Above average: 83.23%
  Average: 23.44%
  27.5% Above average: 202.03%
  Average: 13.61%
  10.33% Above average: 138.29%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1723.12 Above average: 378.24%
  Average: 455.56
  83:12:26339.8m Above average: 53.74%
  Average: 632.34m
  39.5% Above average: 141.53%
  Average: 27.91%
  2019-05-21 13:32:1087958101181.9 Above average: 201.54%
  Average: 586.42
  3.85 Above average: 331.9%
  Average: 1.16
  11468297823.98% Above average: 122.6%
  Average: 19.56%
  19.68% Above average: 83.96%
  Average: 23.44%
  27.48% Above average: 201.92%
  Average: 13.61%
  10.41% Above average: 139.36%
  Average: 7.47%
  2.23 Above average: 245.05%
  Average: 0.91
  1711.52 Above average: 375.7%
  Average: 455.56
  85:39:10339.8m Above average: 53.74%
  Average: 632.34m
  39.51% Above average: 141.57%
  Average: 27.91%
  2019-05-24 15:30:1193553801213.02 Above average: 206.85%
  Average: 586.42
  3.87 Above average: 333.62%
  Average: 1.16
  12693328223.81% Above average: 121.73%
  Average: 19.56%
  20.01% Above average: 85.37%
  Average: 23.44%
  27.4% Above average: 201.32%
  Average: 13.61%
  10.52% Above average: 140.83%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1639.84 Above average: 359.96%
  Average: 455.56
  95:05:04431.32m Above average: 68.21%
  Average: 632.34m
  37.67% Above average: 134.96%
  Average: 27.91%
  2019-05-24 16:56:5794659701318.72 Above average: 224.88%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  12904333023.75% Above average: 121.42%
  Average: 19.56%
  20% Above average: 85.32%
  Average: 23.44%
  27.32% Above average: 200.72%
  Average: 13.61%
  10.49% Above average: 140.43%
  Average: 7.47%
  2.23 Above average: 245.05%
  Average: 0.91
  1636.06 Above average: 359.13%
  Average: 455.56
  96:25:50431.32m Above average: 68.21%
  Average: 632.34m
  36.84% Above average: 132%
  Average: 27.91%
  2019-05-25 08:33:2498350701283.86 Above average: 218.93%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  13404344623.49% Above average: 120.09%
  Average: 19.56%
  19.75% Above average: 84.26%
  Average: 23.44%
  27.43% Above average: 201.57%
  Average: 13.61%
  10.55% Above average: 141.23%
  Average: 7.47%
  2.25 Above average: 247.25%
  Average: 0.91
  1653.1 Above average: 362.87%
  Average: 455.56
  99:09:29431.32m Above average: 68.21%
  Average: 632.34m
  36.17% Above average: 129.6%
  Average: 27.91%
  2019-05-27 00:42:37102576001173.43 Above average: 200.1%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  13980358323.55% Above average: 120.4%
  Average: 19.56%
  20.07% Above average: 85.62%
  Average: 23.44%
  27.4% Above average: 201.33%
  Average: 13.61%
  10.62% Above average: 142.17%
  Average: 7.47%
  2.24 Above average: 246.15%
  Average: 0.91
  1640.27 Above average: 360.06%
  Average: 455.56
  104:13:37431.32m Above average: 68.21%
  Average: 632.34m
  36.11% Above average: 129.38%
  Average: 27.91%
  2019-05-28 00:16:09109064001270.55 Above average: 216.66%
  Average: 586.42
  3.97 Above average: 342.24%
  Average: 1.16
  15168382424.49% Above average: 125.2%
  Average: 19.56%
  20.55% Above average: 87.67%
  Average: 23.44%
  27.3% Above average: 200.55%
  Average: 13.61%
  10.6% Above average: 141.9%
  Average: 7.47%
  2.27 Above average: 249.45%
  Average: 0.91
  1629.02 Above average: 357.59%
  Average: 455.56
  111:35:04431.32m Above average: 68.21%
  Average: 632.34m
  34.81% Above average: 124.74%
  Average: 27.91%
  2019-05-28 20:11:38115730001039.17 Above average: 177.21%
  Average: 586.42
  3.98 Above average: 343.1%
  Average: 1.16
  16249408224.54% Above average: 125.46%
  Average: 19.56%
  20.83% Above average: 88.87%
  Average: 23.44%
  27.2% Above average: 199.82%
  Average: 13.61%
  10.53% Above average: 140.96%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1632.15 Above average: 358.27%
  Average: 455.56
  118:10:40431.32m Above average: 68.21%
  Average: 632.34m
  33.69% Above average: 120.7%
  Average: 27.91%
  2019-05-30 15:02:3411858800975.56 Above average: 166.36%
  Average: 586.42
  3.97 Above average: 342.24%
  Average: 1.16
  16589418124.51% Above average: 125.31%
  Average: 19.56%
  20.55% Above average: 87.67%
  Average: 23.44%
  27.11% Above average: 199.16%
  Average: 13.61%
  10.49% Above average: 140.43%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1642.32 Above average: 360.51%
  Average: 455.56
  120:20:46431.32m Above average: 68.21%
  Average: 632.34m
  33.45% Above average: 119.85%
  Average: 27.91%
  2019-06-03 22:14:23139252001068.12 Above average: 182.14%
  Average: 586.42
  3.92 Above average: 337.93%
  Average: 1.16
  20098512525.24% Above average: 129.04%
  Average: 19.56%
  20.47% Above average: 87.33%
  Average: 23.44%
  27.32% Above average: 200.76%
  Average: 13.61%
  10.42% Above average: 139.49%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1588.3 Above average: 348.65%
  Average: 455.56
  146:07:22490.4m Above average: 77.55%
  Average: 632.34m
  30.95% Above average: 110.88%
  Average: 27.91%
  2019-06-03 23:09:52141282001060.19 Above average: 180.79%
  Average: 586.42
  3.93 Above average: 338.79%
  Average: 1.16
  20329517125.33% Above average: 129.5%
  Average: 19.56%
  20.47% Above average: 87.33%
  Average: 23.44%
  27.38% Above average: 201.15%
  Average: 13.61%
  10.46% Above average: 140.03%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1595.63 Above average: 350.26%
  Average: 455.56
  147:34:17490.4m Above average: 77.55%
  Average: 632.34m
  30.86% Above average: 110.56%
  Average: 27.91%
  2019-06-03 23:59:47141453001270.4 Above average: 216.64%
  Average: 586.42
  3.93 Above average: 338.79%
  Average: 1.16
  20356517725.32% Above average: 129.45%
  Average: 19.56%
  20.48% Above average: 87.37%
  Average: 23.44%
  27.38% Above average: 201.19%
  Average: 13.61%
  10.47% Above average: 140.16%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1594.51 Above average: 350.01%
  Average: 455.56
  147:51:16490.4m Above average: 77.55%
  Average: 632.34m
  30.97% Above average: 110.95%
  Average: 27.91%
  2019-06-12 13:37:41153882001152.54 Above average: 196.54%
  Average: 586.42
  3.93 Above average: 338.79%
  Average: 1.16
  22105562626.06% Above average: 133.23%
  Average: 19.56%
  20.76% Above average: 88.57%
  Average: 23.44%
  27.44% Above average: 201.6%
  Average: 13.61%
  10.56% Above average: 141.37%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1587.96 Above average: 348.57%
  Average: 455.56
  161:30:31947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  31.15% Above average: 111.62%
  Average: 27.91%
  2019-06-12 15:22:1915738700973.03 Above average: 165.93%
  Average: 586.42
  3.94 Above average: 339.66%
  Average: 1.16
  22418569726.13% Above average: 133.59%
  Average: 19.56%
  20.79% Above average: 88.69%
  Average: 23.44%
  27.44% Above average: 201.58%
  Average: 13.61%
  10.56% Above average: 141.37%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1604.76 Above average: 352.26%
  Average: 455.56
  163:27:32947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  31.52% Above average: 112.95%
  Average: 27.91%
  2019-06-16 23:26:22169805001295.5 Above average: 220.92%
  Average: 586.42
  4.02 Above average: 346.55%
  Average: 1.16
  24273603826.09% Above average: 133.38%
  Average: 19.56%
  21.3% Above average: 90.87%
  Average: 23.44%
  27.41% Above average: 201.4%
  Average: 13.61%
  10.56% Above average: 141.37%
  Average: 7.47%
  2.26 Above average: 248.35%
  Average: 0.91
  1583.27 Above average: 347.54%
  Average: 455.56
  178:44:57947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.44% Above average: 105.48%
  Average: 27.91%
  2019-06-17 00:46:32170177001129.68 Above average: 192.64%
  Average: 586.42
  4.02 Above average: 346.55%
  Average: 1.16
  24324605326.11% Above average: 133.49%
  Average: 19.56%
  21.3% Above average: 90.87%
  Average: 23.44%
  27.42% Above average: 201.51%
  Average: 13.61%
  10.54% Above average: 141.1%
  Average: 7.47%
  2.26 Above average: 248.35%
  Average: 0.91
  1580.85 Above average: 347.01%
  Average: 455.56
  179:24:54947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.24% Above average: 104.77%
  Average: 27.91%
  2019-06-18 14:33:43177784001049.94 Above average: 179.04%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  25338625626.2% Above average: 133.95%
  Average: 19.56%
  21.38% Above average: 91.21%
  Average: 23.44%
  27.41% Above average: 201.42%
  Average: 13.61%
  10.45% Above average: 139.89%
  Average: 7.47%
  2.27 Above average: 249.45%
  Average: 0.91
  1590.86 Above average: 349.21%
  Average: 455.56
  186:15:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.66% Above average: 102.7%
  Average: 27.91%
  2019-06-18 19:52:53180961001137.7 Above average: 194.01%
  Average: 586.42
  4.01 Above average: 345.69%
  Average: 1.16
  25829643526.08% Above average: 133.33%
  Average: 19.56%
  21.12% Above average: 90.1%
  Average: 23.44%
  27.39% Above average: 201.28%
  Average: 13.61%
  10.4% Above average: 139.22%
  Average: 7.47%
  2.26 Above average: 248.35%
  Average: 0.91
  1580.91 Above average: 347.03%
  Average: 455.56
  190:46:37947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.18% Above average: 100.96%
  Average: 27.91%
  2019-06-20 23:34:45189193001150.03 Above average: 196.11%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  27138670526.1% Above average: 133.44%
  Average: 19.56%
  21.36% Above average: 91.13%
  Average: 23.44%
  27.35% Above average: 200.97%
  Average: 13.61%
  10.32% Above average: 138.15%
  Average: 7.47%
  2.27 Above average: 249.45%
  Average: 0.91
  1579.83 Above average: 346.79%
  Average: 455.56
  199:35:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  27.53% Above average: 98.64%
  Average: 27.91%
  2019-06-24 09:28:33198360001146.83 Above average: 195.56%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  28335700826.35% Above average: 134.71%
  Average: 19.56%
  21.42% Above average: 91.38%
  Average: 23.44%
  27.25% Above average: 200.22%
  Average: 13.61%
  10.33% Above average: 138.29%
  Average: 7.47%
  2.26 Above average: 248.35%
  Average: 0.91
  1579.14 Above average: 346.64%
  Average: 455.56
  209:21:17947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  27.38% Above average: 98.1%
  Average: 27.91%
  2019-06-30 15:06:59200035001344.4 Above average: 229.26%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  28707709126.36% Above average: 134.76%
  Average: 19.56%
  21.42% Above average: 91.38%
  Average: 23.44%
  27.18% Above average: 199.71%
  Average: 13.61%
  10.33% Above average: 138.29%
  Average: 7.47%
  2.26 Above average: 248.35%
  Average: 0.91
  1577.68 Above average: 346.32%
  Average: 455.56
  211:19:02947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  27.27% Above average: 97.72%
  Average: 27.91%
  2019-06-30 20:27:48203060001171.61 Above average: 199.79%
  Average: 586.42
  4.06 Above average: 350%
  Average: 1.16
  29308722026.58% Above average: 135.89%
  Average: 19.56%
  21.43% Above average: 91.42%
  Average: 23.44%
  27.16% Above average: 199.56%
  Average: 13.61%
  10.37% Above average: 138.82%
  Average: 7.47%
  2.27 Above average: 249.45%
  Average: 0.91
  1572.22 Above average: 345.12%
  Average: 455.56
  215:15:31947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  27% Above average: 96.73%
  Average: 27.91%
  2019-07-01 11:17:24206120001134.08 Above average: 193.39%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  29977740126.6% Above average: 135.99%
  Average: 19.56%
  21.48% Above average: 91.64%
  Average: 23.44%
  27.2% Above average: 199.85%
  Average: 13.61%
  10.39% Above average: 139.09%
  Average: 7.47%
  2.27 Above average: 249.45%
  Average: 0.91
  1562.3 Above average: 342.94%
  Average: 455.56
  219:53:22947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  26.68% Above average: 95.59%
  Average: 27.91%
  2019-07-01 20:56:45208931001273.16 Above average: 217.11%
  Average: 586.42
  4.06 Above average: 350%
  Average: 1.16
  30469749926.56% Above average: 135.79%
  Average: 19.56%
  21.61% Above average: 92.19%
  Average: 23.44%
  27.22% Above average: 199.99%
  Average: 13.61%
  10.42% Above average: 139.49%
  Average: 7.47%
  2.26 Above average: 248.35%
  Average: 0.91
  1552.52 Above average: 340.79%
  Average: 455.56
  224:17:32947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  26.59% Above average: 95.28%
  Average: 27.91%
  2019-07-01 21:35:16209625001059.02 Above average: 180.59%
  Average: 586.42
  4.06 Above average: 350%
  Average: 1.16
  30550753026.55% Above average: 135.74%
  Average: 19.56%
  21.61% Above average: 92.19%
  Average: 23.44%
  27.22% Above average: 199.99%
  Average: 13.61%
  10.42% Above average: 139.49%
  Average: 7.47%
  2.27 Above average: 249.45%
  Average: 0.91
  1555.35 Above average: 341.41%
  Average: 455.56
  224:37:39947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  26.55% Above average: 95.11%
  Average: 27.91%
  2019-07-03 22:09:19211638001024.33 Above average: 174.68%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  30857761126.5% Above average: 135.48%
  Average: 19.56%
  21.5% Above average: 91.72%
  Average: 23.44%
  27.21% Above average: 199.94%
  Average: 13.61%
  10.43% Above average: 139.63%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1560.52 Above average: 342.55%
  Average: 455.56
  226:01:59947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  26.58% Above average: 95.24%
  Average: 27.91%
  2019-07-06 14:13:15217474001205.96 Above average: 205.65%
  Average: 586.42
  4.06 Above average: 350%
  Average: 1.16
  31969787626.58% Above average: 135.89%
  Average: 19.56%
  21.52% Above average: 91.81%
  Average: 23.44%
  27.3% Above average: 200.56%
  Average: 13.61%
  10.47% Above average: 140.16%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1551.3 Above average: 340.53%
  Average: 455.56
  233:38:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  26.69% Above average: 95.63%
  Average: 27.91%
  2019-07-06 22:54:27221987001199.76 Above average: 204.59%
  Average: 586.42
  4.1 Above average: 353.45%
  Average: 1.16
  32760798626.94% Above average: 137.73%
  Average: 19.56%
  21.75% Above average: 92.79%
  Average: 23.44%
  27.31% Above average: 200.63%
  Average: 13.61%
  10.47% Above average: 140.16%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1543.55 Above average: 338.82%
  Average: 455.56
  239:41:37947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  26.47% Above average: 94.83%
  Average: 27.91%
  2019-07-07 04:21:44223301001163.49 Above average: 198.41%
  Average: 586.42
  4.11 Above average: 354.31%
  Average: 1.16
  33060804926.91% Above average: 137.58%
  Average: 19.56%
  21.71% Above average: 92.62%
  Average: 23.44%
  27.35% Above average: 200.97%
  Average: 13.61%
  10.48% Above average: 140.29%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1545.83 Above average: 339.33%
  Average: 455.56
  240:45:24947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  26.5% Above average: 94.95%
  Average: 27.91%
  2019-07-07 20:48:54226117001030.32 Above average: 175.7%
  Average: 586.42
  4.1 Above average: 353.45%
  Average: 1.16
  33706821926.83% Above average: 137.17%
  Average: 19.56%
  21.46% Above average: 91.55%
  Average: 23.44%
  27.4% Above average: 201.33%
  Average: 13.61%
  10.51% Above average: 140.7%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1543.18 Above average: 338.74%
  Average: 455.56
  244:12:38947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  26.32% Above average: 94.32%
  Average: 27.91%
  2019-07-09 22:19:42229267001185.51 Above average: 202.16%
  Average: 586.42
  4.1 Above average: 353.45%
  Average: 1.16
  34480841826.71% Above average: 136.55%
  Average: 19.56%
  21.27% Above average: 90.74%
  Average: 23.44%
  27.44% Above average: 201.58%
  Average: 13.61%
  10.53% Above average: 140.96%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1529.97 Above average: 335.84%
  Average: 455.56
  249:45:01947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  26.28% Above average: 94.17%
  Average: 27.91%
  2019-07-17 01:39:06242874001125.5 Above average: 191.93%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  37454920626.69% Above average: 136.45%
  Average: 19.56%
  21.32% Above average: 90.96%
  Average: 23.44%
  27.64% Above average: 203.07%
  Average: 13.61%
  10.63% Above average: 142.3%
  Average: 7.47%
  2.32 Above average: 254.95%
  Average: 0.91
  1504.46 Above average: 330.24%
  Average: 455.56
  269:03:39947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  26.39% Above average: 94.54%
  Average: 27.91%
  2019-07-19 17:20:06245853001171.33 Above average: 199.74%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  38110936926.79% Above average: 136.96%
  Average: 19.56%
  21.11% Above average: 90.06%
  Average: 23.44%
  27.78% Above average: 204.1%
  Average: 13.61%
  10.66% Above average: 142.7%
  Average: 7.47%
  2.32 Above average: 254.95%
  Average: 0.91
  1496.42 Above average: 328.48%
  Average: 455.56
  273:49:22947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  26.33% Above average: 94.34%
  Average: 27.91%
  2019-07-23 10:15:59248172001165.59 Above average: 198.76%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  38389943626.7% Above average: 136.5%
  Average: 19.56%
  21.15% Above average: 90.23%
  Average: 23.44%
  27.8% Above average: 204.26%
  Average: 13.61%
  10.66% Above average: 142.7%
  Average: 7.47%
  2.31 Above average: 253.85%
  Average: 0.91
  1494.63 Above average: 328.09%
  Average: 455.56
  276:44:12947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  26.57% Above average: 95.2%
  Average: 27.91%
  2019-07-24 06:17:36249609001183.04 Above average: 201.74%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  38743952026.66% Above average: 136.3%
  Average: 19.56%
  21.21% Above average: 90.49%
  Average: 23.44%
  27.79% Above average: 204.16%
  Average: 13.61%
  10.66% Above average: 142.7%
  Average: 7.47%
  2.31 Above average: 253.85%
  Average: 0.91
  1487.64 Above average: 326.55%
  Average: 455.56
  279:38:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  26.97% Above average: 96.64%
  Average: 27.91%
  2019-07-28 21:17:44255157001194.95 Above average: 203.77%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  39987982426.59% Above average: 135.94%
  Average: 19.56%
  21.13% Above average: 90.15%
  Average: 23.44%
  27.78% Above average: 204.13%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.32 Above average: 254.95%
  Average: 0.91
  1482.21 Above average: 325.36%
  Average: 455.56
  286:54:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  27.05% Above average: 96.93%
  Average: 27.91%
  2019-07-29 01:33:01255212001202.67 Above average: 205.09%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  40007982726.58% Above average: 135.89%
  Average: 19.56%
  21.13% Above average: 90.15%
  Average: 23.44%
  27.78% Above average: 204.15%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.32 Above average: 254.95%
  Average: 0.91
  1482.04 Above average: 325.32%
  Average: 455.56
  287:00:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  27.16% Above average: 97.3%
  Average: 27.91%
  2019-08-01 17:00:45264950001053.73 Above average: 179.69%
  Average: 586.42
  4.08 Above average: 351.72%
  Average: 1.16
  415641019826.46% Above average: 135.28%
  Average: 19.56%
  21.1% Above average: 90.02%
  Average: 23.44%
  27.88% Above average: 204.83%
  Average: 13.61%
  10.61% Above average: 142.03%
  Average: 7.47%
  2.32 Above average: 254.95%
  Average: 0.91
  1477.47 Above average: 324.32%
  Average: 455.56
  298:52:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  27.47% Above average: 98.43%
  Average: 27.91%
  2019-08-02 16:43:59266509001100.47 Above average: 187.66%
  Average: 586.42
  4.08 Above average: 351.72%
  Average: 1.16
  418641027026.38% Above average: 134.87%
  Average: 19.56%
  21.13% Above average: 90.15%
  Average: 23.44%
  27.87% Above average: 204.81%
  Average: 13.61%
  10.61% Above average: 142.03%
  Average: 7.47%
  2.31 Above average: 253.85%
  Average: 0.91
  1472.55 Above average: 323.24%
  Average: 455.56
  301:38:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  27.31% Above average: 97.85%
  Average: 27.91%
  2019-08-03 23:36:03268764001110.09 Above average: 189.3%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  424551043726.19% Above average: 133.9%
  Average: 19.56%
  21.27% Above average: 90.74%
  Average: 23.44%
  27.88% Above average: 204.85%
  Average: 13.61%
  10.66% Above average: 142.7%
  Average: 7.47%
  2.31 Above average: 253.85%
  Average: 0.91
  1460.83 Above average: 320.67%
  Average: 455.56
  306:38:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  27.83% Above average: 99.71%
  Average: 27.91%
  2019-08-06 06:35:23270020001080.12 Above average: 184.19%
  Average: 586.42
  4.06 Above average: 350%
  Average: 1.16
  427651053526.1% Above average: 133.44%
  Average: 19.56%
  21.32% Above average: 90.96%
  Average: 23.44%
  27.88% Above average: 204.86%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1452.48 Above average: 318.83%
  Average: 455.56
  309:50:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.35% Above average: 101.56%
  Average: 27.91%
  2019-08-06 21:44:33270266001071.62 Above average: 182.74%
  Average: 586.42
  4.06 Above average: 350%
  Average: 1.16
  428411055226.11% Above average: 133.49%
  Average: 19.56%
  21.32% Above average: 90.96%
  Average: 23.44%
  27.89% Above average: 204.91%
  Average: 13.61%
  10.66% Above average: 142.7%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1451.34 Above average: 318.58%
  Average: 455.56
  310:21:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.31% Above average: 101.43%
  Average: 27.91%
  2019-08-07 19:44:39274875001145.72 Above average: 195.38%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  435991071526.13% Above average: 133.59%
  Average: 19.56%
  21.25% Above average: 90.66%
  Average: 23.44%
  27.92% Above average: 205.17%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1451.89 Above average: 318.7%
  Average: 455.56
  315:32:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.31% Above average: 101.44%
  Average: 27.91%
  2019-08-08 03:57:18275513001126.05 Above average: 192.02%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  436761073826.14% Above average: 133.64%
  Average: 19.56%
  21.26% Above average: 90.7%
  Average: 23.44%
  27.93% Above average: 205.21%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1452.57 Above average: 318.85%
  Average: 455.56
  316:07:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.4% Above average: 101.77%
  Average: 27.91%
  2019-08-11 12:28:07281210001159.42 Above average: 197.71%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  448031104926.07% Above average: 133.28%
  Average: 19.56%
  21.23% Above average: 90.57%
  Average: 23.44%
  27.95% Above average: 205.33%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.31 Above average: 253.85%
  Average: 0.91
  1448.22 Above average: 317.9%
  Average: 455.56
  323:37:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.48% Above average: 102.04%
  Average: 27.91%
  2019-08-11 23:06:33281944001084 Above average: 184.85%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  449751109426.06% Above average: 133.23%
  Average: 19.56%
  21.23% Above average: 90.57%
  Average: 23.44%
  27.96% Above average: 205.41%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.31 Above average: 253.85%
  Average: 0.91
  1446.3 Above average: 317.48%
  Average: 455.56
  324:54:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.44% Above average: 101.91%
  Average: 27.91%
  2019-08-13 09:46:14284831001174.72 Above average: 200.32%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  456551127126.05% Above average: 133.18%
  Average: 19.56%
  21.15% Above average: 90.23%
  Average: 23.44%
  27.95% Above average: 205.36%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1436.84 Above average: 315.4%
  Average: 455.56
  330:23:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.05% Above average: 104.09%
  Average: 27.91%
  2019-08-16 06:27:20286426001119 Above average: 190.82%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  459961135326.01% Above average: 132.98%
  Average: 19.56%
  21.19% Above average: 90.4%
  Average: 23.44%
  27.94% Above average: 205.28%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1429.87 Above average: 313.87%
  Average: 455.56
  333:51:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.2% Above average: 104.63%
  Average: 27.91%
  2019-08-17 03:45:33288813001154.68 Above average: 196.9%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  465861150426.03% Above average: 133.08%
  Average: 19.56%
  21.17% Above average: 90.32%
  Average: 23.44%
  27.93% Above average: 205.24%
  Average: 13.61%
  10.64% Above average: 142.44%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1426.98 Above average: 313.24%
  Average: 455.56
  337:19:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.18% Above average: 104.54%
  Average: 27.91%
  2019-08-18 19:29:00290109001186.19 Above average: 202.28%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  468841156826.02% Above average: 133.03%
  Average: 19.56%
  21.16% Above average: 90.27%
  Average: 23.44%
  27.94% Above average: 205.27%
  Average: 13.61%
  10.65% Above average: 142.57%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1424.77 Above average: 312.75%
  Average: 455.56
  339:21:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.36% Above average: 105.2%
  Average: 27.91%
  2019-08-18 22:27:06290451001184.33 Above average: 201.96%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  469801159126% Above average: 132.92%
  Average: 19.56%
  21.17% Above average: 90.32%
  Average: 23.44%
  27.94% Above average: 205.28%
  Average: 13.61%
  10.65% Above average: 142.57%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1424.92 Above average: 312.78%
  Average: 455.56
  339:43:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.33% Above average: 105.08%
  Average: 27.91%
  2019-08-19 00:58:06292174001217.18 Above average: 207.56%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  473991169626% Above average: 132.92%
  Average: 19.56%
  21.18% Above average: 90.36%
  Average: 23.44%
  27.95% Above average: 205.37%
  Average: 13.61%
  10.66% Above average: 142.7%
  Average: 7.47%
  2.31 Above average: 253.85%
  Average: 0.91
  1423.61 Above average: 312.5%
  Average: 455.56
  342:03:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.29% Above average: 104.95%
  Average: 27.91%
  2019-08-19 02:13:31292437001241.61 Above average: 211.73%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  474351170625.99% Above average: 132.87%
  Average: 19.56%
  21.02% Above average: 89.68%
  Average: 23.44%
  27.96% Above average: 205.46%
  Average: 13.61%
  10.66% Above average: 142.7%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1420.28 Above average: 311.77%
  Average: 455.56
  343:10:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.34% Above average: 105.13%
  Average: 27.91%
  2019-08-19 02:23:36292660001234.47 Above average: 210.51%
  Average: 586.42
  4.06 Above average: 350%
  Average: 1.16
  475131171725.97% Above average: 132.77%
  Average: 19.56%
  21.02% Above average: 89.68%
  Average: 23.44%
  27.96% Above average: 205.44%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.31 Above average: 253.85%
  Average: 0.91
  1419.88 Above average: 311.68%
  Average: 455.56
  343:31:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.31% Above average: 105%
  Average: 27.91%
  2019-08-19 06:39:21292841001186.49 Above average: 202.33%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  475731173225.97% Above average: 132.77%
  Average: 19.56%
  21.03% Above average: 89.72%
  Average: 23.44%
  27.96% Above average: 205.44%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1418.09 Above average: 311.29%
  Average: 455.56
  344:10:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.47% Above average: 105.61%
  Average: 27.91%
  2019-08-21 02:47:49296371001219.96 Above average: 208.04%
  Average: 586.42
  4.06 Above average: 350%
  Average: 1.16
  482291187025.88% Above average: 132.31%
  Average: 19.56%
  21.05% Above average: 89.8%
  Average: 23.44%
  27.96% Above average: 205.46%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1413.05 Above average: 310.18%
  Average: 455.56
  349:33:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.28% Above average: 104.91%
  Average: 27.91%
  2019-08-22 02:12:07296671001277.93 Above average: 217.92%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  482671187225.86% Above average: 132.21%
  Average: 19.56%
  21.07% Above average: 89.89%
  Average: 23.44%
  27.96% Above average: 205.46%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1411.98 Above average: 309.94%
  Average: 455.56
  350:11:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.25% Above average: 104.78%
  Average: 27.91%
  2019-08-22 11:09:23296822001261.53 Above average: 215.12%
  Average: 586.42
  4.06 Above average: 350%
  Average: 1.16
  483081188725.88% Above average: 132.31%
  Average: 19.56%
  21.08% Above average: 89.93%
  Average: 23.44%
  27.97% Above average: 205.48%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1410.3 Above average: 309.58%
  Average: 455.56
  350:46:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.26% Above average: 104.84%
  Average: 27.91%
  2019-08-22 11:19:07297023001266.46 Above average: 215.96%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  483391188825.87% Above average: 132.26%
  Average: 19.56%
  21.08% Above average: 89.93%
  Average: 23.44%
  27.96% Above average: 205.47%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1409.11 Above average: 309.31%
  Average: 455.56
  351:18:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.31% Above average: 105.01%
  Average: 27.91%
  2019-08-24 09:53:04303643001210.96 Above average: 206.5%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  497991223225.8% Above average: 131.9%
  Average: 19.56%
  20.94% Above average: 89.33%
  Average: 23.44%
  27.99% Above average: 205.69%
  Average: 13.61%
  10.7% Above average: 143.24%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1403.84 Above average: 308.16%
  Average: 455.56
  360:29:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.11% Above average: 104.31%
  Average: 27.91%
  2019-08-24 16:03:53305993001134.8 Above average: 193.51%
  Average: 586.42
  4.08 Above average: 351.72%
  Average: 1.16
  503361235125.72% Above average: 131.49%
  Average: 19.56%
  21% Above average: 89.59%
  Average: 23.44%
  28.03% Above average: 205.93%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.31 Above average: 253.85%
  Average: 0.91
  1402.27 Above average: 307.81%
  Average: 455.56
  363:41:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.9% Above average: 103.53%
  Average: 27.91%
  2019-08-24 19:29:31306052001133.96 Above average: 193.37%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  503471235925.72% Above average: 131.49%
  Average: 19.56%
  21.01% Above average: 89.63%
  Average: 23.44%
  28.03% Above average: 205.93%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1400.55 Above average: 307.43%
  Average: 455.56
  364:12:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.94% Above average: 103.71%
  Average: 27.91%
  2019-08-24 23:42:48307268001199.63 Above average: 204.57%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  504091237325.69% Above average: 131.34%
  Average: 19.56%
  21.03% Above average: 89.72%
  Average: 23.44%
  28.03% Above average: 205.92%
  Average: 13.61%
  10.7% Above average: 143.24%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1399.18 Above average: 307.13%
  Average: 455.56
  366:00:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.99% Above average: 103.88%
  Average: 27.91%
  2019-08-26 21:05:10309821001214.62 Above average: 207.12%
  Average: 586.42
  4.08 Above average: 351.72%
  Average: 1.16
  509381248625.54% Above average: 130.57%
  Average: 19.56%
  21.12% Above average: 90.1%
  Average: 23.44%
  28.03% Above average: 205.98%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1391.37 Above average: 305.42%
  Average: 455.56
  371:07:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.94% Above average: 103.69%
  Average: 27.91%
  2019-08-27 03:43:43310327001176.94 Above average: 200.7%
  Average: 586.42
  4.08 Above average: 351.72%
  Average: 1.16
  510801253325.51% Above average: 130.42%
  Average: 19.56%
  21.14% Above average: 90.19%
  Average: 23.44%
  28.03% Above average: 205.95%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1386.1 Above average: 304.26%
  Average: 455.56
  373:08:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.94% Above average: 103.68%
  Average: 27.91%
  2019-08-28 16:55:17310691001132.82 Above average: 193.18%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  511961256425.51% Above average: 130.42%
  Average: 19.56%
  21.15% Above average: 90.23%
  Average: 23.44%
  28.03% Above average: 205.92%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1385.27 Above average: 304.08%
  Average: 455.56
  373:48:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.98% Above average: 103.84%
  Average: 27.91%
  2019-08-28 20:31:10311478001153.63 Above average: 196.72%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  513901261525.47% Above average: 130.21%
  Average: 19.56%
  21.17% Above average: 90.32%
  Average: 23.44%
  28.05% Above average: 206.12%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1385.13 Above average: 304.05%
  Average: 455.56
  374:47:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.03% Above average: 104.01%
  Average: 27.91%
  2019-08-28 23:23:18313622001096.3 Above average: 186.95%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  518921275125.42% Above average: 129.96%
  Average: 19.56%
  21.21% Above average: 90.49%
  Average: 23.44%
  28.12% Above average: 206.6%
  Average: 13.61%
  10.74% Above average: 143.78%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1385.28 Above average: 304.08%
  Average: 455.56
  377:19:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.17% Above average: 104.5%
  Average: 27.91%
  2019-08-29 14:50:55314436001118.21 Above average: 190.68%
  Average: 586.42
  4.07 Above average: 350.86%
  Average: 1.16
  521401281925.36% Above average: 129.65%
  Average: 19.56%
  21.21% Above average: 90.49%
  Average: 23.44%
  28.19% Above average: 207.09%
  Average: 13.61%
  10.75% Above average: 143.91%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1384.24 Above average: 303.85%
  Average: 455.56
  378:35:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.15% Above average: 104.44%
  Average: 27.91%
  2019-08-30 06:15:22316500001215.75 Above average: 207.32%
  Average: 586.42
  4.08 Above average: 351.72%
  Average: 1.16
  526841292325.29% Above average: 129.29%
  Average: 19.56%
  21.2% Above average: 90.44%
  Average: 23.44%
  28.25% Above average: 207.58%
  Average: 13.61%
  10.74% Above average: 143.78%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1383.31 Above average: 303.65%
  Average: 455.56
  381:19:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.96% Above average: 103.76%
  Average: 27.91%
  2019-08-30 15:59:51316574001201.35 Above average: 204.86%
  Average: 586.42
  4.08 Above average: 351.72%
  Average: 1.16
  527071293025.28% Above average: 129.24%
  Average: 19.56%
  21.21% Above average: 90.49%
  Average: 23.44%
  28.25% Above average: 207.59%
  Average: 13.61%
  10.74% Above average: 143.78%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1382.86 Above average: 303.55%
  Average: 455.56
  381:32:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.93% Above average: 103.65%
  Average: 27.91%
  2019-09-01 20:23:30319990001052.09 Above average: 179.41%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  534341318025.19% Above average: 128.78%
  Average: 19.56%
  21.16% Above average: 90.27%
  Average: 23.44%
  28.34% Above average: 208.21%
  Average: 13.61%
  10.76% Above average: 144.04%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1374.53 Above average: 301.72%
  Average: 455.56
  388:00:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29% Above average: 103.9%
  Average: 27.91%
  2019-09-07 01:40:47325694001019.24 Above average: 173.81%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  548961354425.03% Above average: 127.97%
  Average: 19.56%
  21.16% Above average: 90.27%
  Average: 23.44%
  28.33% Above average: 208.17%
  Average: 13.61%
  10.72% Above average: 143.51%
  Average: 7.47%
  2.31 Above average: 253.85%
  Average: 0.91
  1367.57 Above average: 300.2%
  Average: 455.56
  396:55:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.3% Above average: 104.97%
  Average: 27.91%
  2019-09-10 20:31:5133324800996.14 Above average: 169.87%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  564191396925.08% Above average: 128.22%
  Average: 19.56%
  21.06% Above average: 89.85%
  Average: 23.44%
  28.4% Above average: 208.65%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1359.42 Above average: 298.41%
  Average: 455.56
  408:34:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.35% Above average: 105.15%
  Average: 27.91%
  2019-09-11 05:01:10334074001036.9 Above average: 176.82%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  566321406325.1% Above average: 128.32%
  Average: 19.56%
  21% Above average: 89.59%
  Average: 23.44%
  28.4% Above average: 208.7%
  Average: 13.61%
  10.7% Above average: 143.24%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1359.58 Above average: 298.44%
  Average: 455.56
  409:31:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.29% Above average: 104.94%
  Average: 27.91%
  2019-09-11 22:30:31335551001132.22 Above average: 193.07%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  569761414925.08% Above average: 128.22%
  Average: 19.56%
  21% Above average: 89.59%
  Average: 23.44%
  28.41% Above average: 208.74%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.31 Above average: 253.85%
  Average: 0.91
  1359.02 Above average: 298.32%
  Average: 455.56
  411:30:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.08% Above average: 104.21%
  Average: 27.91%
  2019-09-14 05:57:4434007700995.6 Above average: 169.78%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  581391443525.01% Above average: 127.86%
  Average: 19.56%
  20.86% Above average: 88.99%
  Average: 23.44%
  28.42% Above average: 208.79%
  Average: 13.61%
  10.65% Above average: 142.57%
  Average: 7.47%
  2.31 Above average: 253.85%
  Average: 0.91
  1350.03 Above average: 296.35%
  Average: 455.56
  419:50:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.96% Above average: 103.76%
  Average: 27.91%
  2019-09-17 14:26:00344304001086.19 Above average: 185.22%
  Average: 586.42
  4.02 Above average: 346.55%
  Average: 1.16
  591411470224.99% Above average: 127.76%
  Average: 19.56%
  20.68% Above average: 88.23%
  Average: 23.44%
  28.46% Above average: 209.12%
  Average: 13.61%
  10.65% Above average: 142.57%
  Average: 7.47%
  2.31 Above average: 253.85%
  Average: 0.91
  1347.09 Above average: 295.7%
  Average: 455.56
  425:59:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.86% Above average: 103.4%
  Average: 27.91%
  2019-09-17 20:22:58346584001092.52 Above average: 186.3%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  596841481924.95% Above average: 127.56%
  Average: 19.56%
  20.61% Above average: 87.93%
  Average: 23.44%
  28.56% Above average: 209.87%
  Average: 13.61%
  10.65% Above average: 142.57%
  Average: 7.47%
  2.31 Above average: 253.85%
  Average: 0.91
  1343.84 Above average: 294.99%
  Average: 455.56
  429:50:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.83% Above average: 103.3%
  Average: 27.91%
  2019-09-18 21:53:38348904001052.33 Above average: 179.45%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  600831492624.97% Above average: 127.66%
  Average: 19.56%
  20.55% Above average: 87.67%
  Average: 23.44%
  28.62% Above average: 210.3%
  Average: 13.61%
  10.65% Above average: 142.57%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1338.36 Above average: 293.78%
  Average: 455.56
  434:29:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.73% Above average: 102.95%
  Average: 27.91%
  2019-09-19 05:32:51349710001147.79 Above average: 195.73%
  Average: 586.42
  4.02 Above average: 346.55%
  Average: 1.16
  602931498324.96% Above average: 127.61%
  Average: 19.56%
  20.56% Above average: 87.71%
  Average: 23.44%
  28.63% Above average: 210.34%
  Average: 13.61%
  10.64% Above average: 142.44%
  Average: 7.47%
  2.31 Above average: 253.85%
  Average: 0.91
  1337.2 Above average: 293.53%
  Average: 455.56
  435:52:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.72% Above average: 102.9%
  Average: 27.91%
  2019-09-24 18:18:16357376001117.52 Above average: 190.57%
  Average: 586.42
  4 Above average: 344.83%
  Average: 1.16
  622101556224.92% Above average: 127.4%
  Average: 19.56%
  20.63% Above average: 88.01%
  Average: 23.44%
  28.68% Above average: 210.72%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1323.79 Above average: 290.59%
  Average: 455.56
  449:56:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.57% Above average: 102.37%
  Average: 27.91%
  2019-09-25 12:18:50358034001064.67 Above average: 181.55%
  Average: 586.42
  3.99 Above average: 343.97%
  Average: 1.16
  623871561924.91% Above average: 127.35%
  Average: 19.56%
  20.66% Above average: 88.14%
  Average: 23.44%
  28.69% Above average: 210.78%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1318.78 Above average: 289.49%
  Average: 455.56
  452:28:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.56% Above average: 102.32%
  Average: 27.91%
  2019-09-27 15:10:00360870001171.53 Above average: 199.78%
  Average: 586.42
  4 Above average: 344.83%
  Average: 1.16
  627881570424.95% Above average: 127.56%
  Average: 19.56%
  20.71% Above average: 88.35%
  Average: 23.44%
  28.7% Above average: 210.88%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1319.03 Above average: 289.54%
  Average: 455.56
  455:58:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.49% Above average: 102.09%
  Average: 27.91%
  2019-09-28 10:38:13361710001083.73 Above average: 184.8%
  Average: 586.42
  3.99 Above average: 343.97%
  Average: 1.16
  629601577024.93% Above average: 127.45%
  Average: 19.56%
  20.73% Above average: 88.44%
  Average: 23.44%
  28.7% Above average: 210.88%
  Average: 13.61%
  10.73% Above average: 143.64%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1317.45 Above average: 289.19%
  Average: 455.56
  457:35:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.58% Above average: 102.42%
  Average: 27.91%
  2019-09-30 00:35:06365418001161.46 Above average: 198.06%
  Average: 586.42
  3.97 Above average: 342.24%
  Average: 1.16
  637561606424.91% Above average: 127.35%
  Average: 19.56%
  20.7% Above average: 88.31%
  Average: 23.44%
  28.67% Above average: 210.65%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1314.94 Above average: 288.64%
  Average: 455.56
  463:09:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.85% Above average: 103.37%
  Average: 27.91%
  2019-10-01 03:38:40368812001133.17 Above average: 193.24%
  Average: 586.42
  3.96 Above average: 341.38%
  Average: 1.16
  643361624924.86% Above average: 127.1%
  Average: 19.56%
  20.67% Above average: 88.18%
  Average: 23.44%
  28.68% Above average: 210.73%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1319.98 Above average: 289.75%
  Average: 455.56
  465:40:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.85% Above average: 103.37%
  Average: 27.91%
  2019-10-01 16:55:03369066001166.59 Above average: 198.93%
  Average: 586.42
  3.96 Above average: 341.38%
  Average: 1.16
  643711626224.85% Above average: 127.04%
  Average: 19.56%
  20.68% Above average: 88.23%
  Average: 23.44%
  28.68% Above average: 210.73%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1316.96 Above average: 289.09%
  Average: 455.56
  467:04:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.86% Above average: 103.41%
  Average: 27.91%
  2019-10-01 20:38:08369103001112.14 Above average: 189.65%
  Average: 586.42
  3.96 Above average: 341.38%
  Average: 1.16
  643851627224.84% Above average: 126.99%
  Average: 19.56%
  20.68% Above average: 88.23%
  Average: 23.44%
  28.68% Above average: 210.73%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.3 Above average: 252.75%
  Average: 0.91
  1316.55 Above average: 289%
  Average: 455.56
  467:15:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.99% Above average: 103.86%
  Average: 27.91%
  2019-10-03 22:24:54371607001137.31 Above average: 193.94%
  Average: 586.42
  3.96 Above average: 341.38%
  Average: 1.16
  649341638924.8% Above average: 126.79%
  Average: 19.56%
  20.66% Above average: 88.14%
  Average: 23.44%
  28.7% Above average: 210.9%
  Average: 13.61%
  10.72% Above average: 143.51%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1313.06 Above average: 288.23%
  Average: 455.56
  471:40:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.07% Above average: 104.16%
  Average: 27.91%
  2019-10-04 15:48:34372038001034.38 Above average: 176.39%
  Average: 586.42
  3.96 Above average: 341.38%
  Average: 1.16
  650731645024.77% Above average: 126.64%
  Average: 19.56%
  20.66% Above average: 88.14%
  Average: 23.44%
  28.7% Above average: 210.91%
  Average: 13.61%
  10.72% Above average: 143.51%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1310 Above average: 287.56%
  Average: 455.56
  473:19:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.16% Above average: 104.46%
  Average: 27.91%
  2019-10-04 16:57:56372713001144.01 Above average: 195.08%
  Average: 586.42
  3.96 Above average: 341.38%
  Average: 1.16
  651701646924.75% Above average: 126.53%
  Average: 19.56%
  20.68% Above average: 88.23%
  Average: 23.44%
  28.7% Above average: 210.9%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1308.29 Above average: 287.18%
  Average: 455.56
  474:48:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.05% Above average: 104.1%
  Average: 27.91%
  2019-10-06 16:04:58376909001103 Above average: 188.09%
  Average: 586.42
  3.95 Above average: 340.52%
  Average: 1.16
  659791668824.76% Above average: 126.58%
  Average: 19.56%
  20.74% Above average: 88.48%
  Average: 23.44%
  28.7% Above average: 210.89%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1303.79 Above average: 286.2%
  Average: 455.56
  481:48:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.22% Above average: 104.68%
  Average: 27.91%
  2019-10-07 20:50:42378859001050.16 Above average: 179.08%
  Average: 586.42
  3.95 Above average: 340.52%
  Average: 1.16
  664971682924.75% Above average: 126.53%
  Average: 19.56%
  20.74% Above average: 88.48%
  Average: 23.44%
  28.71% Above average: 210.93%
  Average: 13.61%
  10.7% Above average: 143.24%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1301.6 Above average: 285.71%
  Average: 455.56
  485:07:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.16% Above average: 104.49%
  Average: 27.91%
  2019-10-08 18:49:36379918001112.92 Above average: 189.78%
  Average: 586.42
  3.95 Above average: 340.52%
  Average: 1.16
  667591688524.75% Above average: 126.53%
  Average: 19.56%
  20.74% Above average: 88.48%
  Average: 23.44%
  28.73% Above average: 211.07%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1301.73 Above average: 285.74%
  Average: 455.56
  486:25:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.2% Above average: 104.62%
  Average: 27.91%
  2019-10-09 05:05:01381086001077.27 Above average: 183.7%
  Average: 586.42
  3.95 Above average: 340.52%
  Average: 1.16
  670091695824.74% Above average: 126.48%
  Average: 19.56%
  20.74% Above average: 88.48%
  Average: 23.44%
  28.74% Above average: 211.16%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1301.62 Above average: 285.72%
  Average: 455.56
  487:57:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.23% Above average: 104.74%
  Average: 27.91%
  2019-10-10 01:46:42382360001021.46 Above average: 174.19%
  Average: 586.42
  3.94 Above average: 339.66%
  Average: 1.16
  672941706224.77% Above average: 126.64%
  Average: 19.56%
  20.74% Above average: 88.48%
  Average: 23.44%
  28.75% Above average: 211.22%
  Average: 13.61%
  10.72% Above average: 143.51%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1298.84 Above average: 285.11%
  Average: 455.56
  490:38:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.14% Above average: 104.39%
  Average: 27.91%
  2019-10-12 19:14:33384353001114.24 Above average: 190.01%
  Average: 586.42
  3.94 Above average: 339.66%
  Average: 1.16
  677641718624.8% Above average: 126.79%
  Average: 19.56%
  20.66% Above average: 88.14%
  Average: 23.44%
  28.77% Above average: 211.4%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1297.61 Above average: 284.84%
  Average: 455.56
  493:40:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.1% Above average: 104.25%
  Average: 27.91%
  2019-10-13 16:21:49385540001078.7 Above average: 183.95%
  Average: 586.42
  3.94 Above average: 339.66%
  Average: 1.16
  680551727324.77% Above average: 126.64%
  Average: 19.56%
  20.66% Above average: 88.14%
  Average: 23.44%
  28.8% Above average: 211.57%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1297.9 Above average: 284.9%
  Average: 455.56
  495:05:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.13% Above average: 104.38%
  Average: 27.91%
  2019-10-15 11:44:1238716500947.78 Above average: 161.62%
  Average: 586.42
  3.93 Above average: 338.79%
  Average: 1.16
  684631741424.78% Above average: 126.69%
  Average: 19.56%
  20.6% Above average: 87.88%
  Average: 23.44%
  28.81% Above average: 211.71%
  Average: 13.61%
  10.72% Above average: 143.51%
  Average: 7.47%
  2.29 Above average: 251.65%
  Average: 0.91
  1296.47 Above average: 284.59%
  Average: 455.56
  497:43:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.08% Above average: 104.2%
  Average: 27.91%
  2019-10-21 00:53:46398215001240.1 Above average: 211.47%
  Average: 586.42
  3.91 Above average: 337.07%
  Average: 1.16
  707591812024.59% Above average: 125.72%
  Average: 19.56%
  20.66% Above average: 88.14%
  Average: 23.44%
  28.8% Above average: 211.58%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1285.35 Above average: 282.15%
  Average: 455.56
  516:21:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.54% Above average: 102.25%
  Average: 27.91%
  2019-10-21 21:10:19402263001096.67 Above average: 187.01%
  Average: 586.42
  3.91 Above average: 337.07%
  Average: 1.16
  712041821024.59% Above average: 125.72%
  Average: 19.56%
  20.65% Above average: 88.1%
  Average: 23.44%
  28.79% Above average: 211.52%
  Average: 13.61%
  10.72% Above average: 143.51%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1290.12 Above average: 283.19%
  Average: 455.56
  519:40:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.45% Above average: 101.92%
  Average: 27.91%
  2019-10-23 10:46:13403603001190.92 Above average: 203.08%
  Average: 586.42
  3.91 Above average: 337.07%
  Average: 1.16
  714711827824.6% Above average: 125.77%
  Average: 19.56%
  20.59% Above average: 87.84%
  Average: 23.44%
  28.75% Above average: 211.25%
  Average: 13.61%
  10.72% Above average: 143.51%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1290.13 Above average: 283.2%
  Average: 455.56
  521:24:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.4% Above average: 101.76%
  Average: 27.91%
  2019-10-27 15:29:5440592800975.86 Above average: 166.41%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  719781844524.59% Above average: 125.72%
  Average: 19.56%
  20.54% Above average: 87.63%
  Average: 23.44%
  28.73% Above average: 211.09%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1287.86 Above average: 282.7%
  Average: 455.56
  525:19:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.18% Above average: 100.96%
  Average: 27.91%
  2019-10-29 18:14:3340628600936.03 Above average: 159.62%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  720511847724.59% Above average: 125.72%
  Average: 19.56%
  20.54% Above average: 87.63%
  Average: 23.44%
  28.73% Above average: 211.1%
  Average: 13.61%
  10.72% Above average: 143.51%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1287.73 Above average: 282.67%
  Average: 455.56
  525:50:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.29% Above average: 101.36%
  Average: 27.91%
  2019-10-31 13:57:44406716001090.69 Above average: 185.99%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  721531851224.58% Above average: 125.66%
  Average: 19.56%
  20.56% Above average: 87.71%
  Average: 23.44%
  28.73% Above average: 211.09%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1282.44 Above average: 281.51%
  Average: 455.56
  528:34:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.21% Above average: 101.09%
  Average: 27.91%
  2019-11-03 16:00:51409946001155.28 Above average: 197.01%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  728541869824.53% Above average: 125.41%
  Average: 19.56%
  20.58% Above average: 87.8%
  Average: 23.44%
  28.72% Above average: 211.02%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.27 Above average: 249.45%
  Average: 0.91
  1279.79 Above average: 280.93%
  Average: 455.56
  533:52:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.38% Above average: 101.7%
  Average: 27.91%
  2019-11-04 22:03:46412385001088.33 Above average: 185.59%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  732091882124.52% Above average: 125.36%
  Average: 19.56%
  20.58% Above average: 87.8%
  Average: 23.44%
  28.71% Above average: 210.96%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1283.5 Above average: 281.74%
  Average: 455.56
  535:29:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.37% Above average: 101.66%
  Average: 27.91%
  2019-11-08 16:18:07421605001004.79 Above average: 171.34%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  744051913424.45% Above average: 125%
  Average: 19.56%
  20.54% Above average: 87.63%
  Average: 23.44%
  28.72% Above average: 211.05%
  Average: 13.61%
  10.65% Above average: 142.57%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1293.04 Above average: 283.84%
  Average: 455.56
  543:25:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.41% Above average: 101.79%
  Average: 27.91%
  2019-11-09 16:12:18425902001248.1 Above average: 212.83%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  751911928424.38% Above average: 124.64%
  Average: 19.56%
  20.49% Above average: 87.41%
  Average: 23.44%
  28.72% Above average: 211.06%
  Average: 13.61%
  10.65% Above average: 142.57%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1290.85 Above average: 283.35%
  Average: 455.56
  549:54:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.38% Above average: 101.67%
  Average: 27.91%
  2019-11-10 02:42:48428167001188.89 Above average: 202.74%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  754851937224.35% Above average: 124.49%
  Average: 19.56%
  20.53% Above average: 87.59%
  Average: 23.44%
  28.73% Above average: 211.11%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1291 Above average: 283.39%
  Average: 455.56
  552:45:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.45% Above average: 101.95%
  Average: 27.91%
  2019-11-15 18:26:19441363001110.13 Above average: 189.31%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  771981980524.17% Above average: 123.57%
  Average: 19.56%
  20.59% Above average: 87.84%
  Average: 23.44%
  28.78% Above average: 211.47%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.27 Above average: 249.45%
  Average: 0.91
  1296.5 Above average: 284.59%
  Average: 455.56
  567:22:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.49% Above average: 102.07%
  Average: 27.91%
  2019-11-15 20:30:18443314001065.39 Above average: 181.68%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  776421993924.14% Above average: 123.42%
  Average: 19.56%
  20.59% Above average: 87.84%
  Average: 23.44%
  28.78% Above average: 211.47%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.27 Above average: 249.45%
  Average: 0.91
  1297.24 Above average: 284.76%
  Average: 455.56
  569:33:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.47% Above average: 101.99%
  Average: 27.91%
  2019-11-17 18:55:4045352100899.09 Above average: 153.32%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  791482037324.17% Above average: 123.57%
  Average: 19.56%
  20.67% Above average: 88.18%
  Average: 23.44%
  28.86% Above average: 212.04%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1303.85 Above average: 286.21%
  Average: 455.56
  579:43:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.32% Above average: 101.49%
  Average: 27.91%
  2019-11-18 02:21:53456760001123.07 Above average: 191.51%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  795572048424.12% Above average: 123.31%
  Average: 19.56%
  20.69% Above average: 88.27%
  Average: 23.44%
  28.86% Above average: 212.07%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1307.97 Above average: 287.11%
  Average: 455.56
  582:01:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.27% Above average: 101.31%
  Average: 27.91%
  2019-11-21 14:12:42466414001046.62 Above average: 178.48%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  807562080724.18% Above average: 123.62%
  Average: 19.56%
  20.73% Above average: 88.44%
  Average: 23.44%
  28.97% Above average: 212.89%
  Average: 13.61%
  10.65% Above average: 142.57%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1314.01 Above average: 288.44%
  Average: 455.56
  591:35:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.31% Above average: 101.43%
  Average: 27.91%
  2019-11-22 20:01:13467895001129.78 Above average: 192.66%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  809202083224.17% Above average: 123.57%
  Average: 19.56%
  20.7% Above average: 88.31%
  Average: 23.44%
  29% Above average: 213.07%
  Average: 13.61%
  10.66% Above average: 142.7%
  Average: 7.47%
  2.28 Above average: 250.55%
  Average: 0.91
  1316.17 Above average: 288.91%
  Average: 455.56
  592:29:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.27% Above average: 101.28%
  Average: 27.91%
  2019-11-25 22:44:46469726001050.66 Above average: 179.17%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  813192097924.18% Above average: 123.62%
  Average: 19.56%
  20.71% Above average: 88.35%
  Average: 23.44%
  29.03% Above average: 213.3%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.27 Above average: 249.45%
  Average: 0.91
  1313.83 Above average: 288.4%
  Average: 455.56
  595:52:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.28% Above average: 101.33%
  Average: 27.91%
  2019-11-26 18:15:30471294001126.7 Above average: 192.13%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  814792101424.15% Above average: 123.47%
  Average: 19.56%
  20.74% Above average: 88.48%
  Average: 23.44%
  29.03% Above average: 213.31%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.27 Above average: 249.45%
  Average: 0.91
  1312.55 Above average: 288.12%
  Average: 455.56
  598:26:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.29% Above average: 101.37%
  Average: 27.91%
  2019-11-30 23:04:28475943001093.32 Above average: 186.44%
  Average: 586.42
  3.87 Above average: 333.62%
  Average: 1.16
  821092121024.13% Above average: 123.36%
  Average: 19.56%
  20.81% Above average: 88.78%
  Average: 23.44%
  29.06% Above average: 213.53%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.26 Above average: 248.35%
  Average: 0.91
  1310.45 Above average: 287.66%
  Average: 455.56
  605:19:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.35% Above average: 101.59%
  Average: 27.91%
  2019-11-30 23:35:33476213001127.66 Above average: 192.3%
  Average: 586.42
  3.87 Above average: 333.62%
  Average: 1.16
  822132124024.14% Above average: 123.42%
  Average: 19.56%
  20.81% Above average: 88.78%
  Average: 23.44%
  29.07% Above average: 213.58%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.26 Above average: 248.35%
  Average: 0.91
  1309.89 Above average: 287.53%
  Average: 455.56
  605:55:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.33% Above average: 101.52%
  Average: 27.91%
  2019-12-02 21:54:51477229001163.59 Above average: 198.42%
  Average: 586.42
  3.87 Above average: 333.62%
  Average: 1.16
  823992127624.15% Above average: 123.47%
  Average: 19.56%
  20.79% Above average: 88.69%
  Average: 23.44%
  29.08% Above average: 213.68%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.26 Above average: 248.35%
  Average: 0.91
  1308.95 Above average: 287.33%
  Average: 455.56
  607:39:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.37% Above average: 101.63%
  Average: 27.91%
  2019-12-03 23:26:32477959001148.46 Above average: 195.84%
  Average: 586.42
  3.87 Above average: 333.62%
  Average: 1.16
  825202130724.14% Above average: 123.42%
  Average: 19.56%
  20.76% Above average: 88.57%
  Average: 23.44%
  29.08% Above average: 213.68%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.26 Above average: 248.35%
  Average: 0.91
  1310.07 Above average: 287.57%
  Average: 455.56
  608:03:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.35% Above average: 101.56%
  Average: 27.91%
  2019-12-06 15:30:48478954001098.06 Above average: 187.25%
  Average: 586.42
  3.87 Above average: 333.62%
  Average: 1.16
  827192136724.16% Above average: 123.52%
  Average: 19.56%
  20.76% Above average: 88.57%
  Average: 23.44%
  29.1% Above average: 213.85%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.26 Above average: 248.35%
  Average: 0.91
  1309.72 Above average: 287.5%
  Average: 455.56
  609:29:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.38% Above average: 101.67%
  Average: 27.91%
  2019-12-12 04:06:52487459001217.11 Above average: 207.55%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  837922161924.12% Above average: 123.31%
  Average: 19.56%
  20.79% Above average: 88.69%
  Average: 23.44%
  29.15% Above average: 214.2%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.25 Above average: 247.25%
  Average: 0.91
  1311.36 Above average: 287.86%
  Average: 455.56
  619:32:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.35% Above average: 101.58%
  Average: 27.91%
  2019-12-12 20:56:19488810001270.4 Above average: 216.64%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  839292164024.13% Above average: 123.36%
  Average: 19.56%
  20.79% Above average: 88.69%
  Average: 23.44%
  29.16% Above average: 214.22%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.25 Above average: 247.25%
  Average: 0.91
  1313.11 Above average: 288.24%
  Average: 455.56
  620:25:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.38% Above average: 101.68%
  Average: 27.91%
  2019-12-13 16:12:23491338001200.98 Above average: 204.8%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  842302171524.11% Above average: 123.26%
  Average: 19.56%
  20.74% Above average: 88.48%
  Average: 23.44%
  29.16% Above average: 214.29%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.25 Above average: 247.25%
  Average: 0.91
  1314.56 Above average: 288.56%
  Average: 455.56
  622:56:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.4% Above average: 101.75%
  Average: 27.91%
  2019-12-20 23:59:55501250001174.65 Above average: 200.31%
  Average: 586.42
  3.87 Above average: 333.62%
  Average: 1.16
  852652200423.99% Above average: 122.65%
  Average: 19.56%
  20.77% Above average: 88.61%
  Average: 23.44%
  29.17% Above average: 214.33%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.24 Above average: 246.15%
  Average: 0.91
  1318.17 Above average: 289.35%
  Average: 455.56
  633:46:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.43% Above average: 101.87%
  Average: 27.91%
  2019-12-21 20:15:11502027001108.22 Above average: 188.98%
  Average: 586.42
  3.87 Above average: 333.62%
  Average: 1.16
  853562203523.99% Above average: 122.65%
  Average: 19.56%
  20.77% Above average: 88.61%
  Average: 23.44%
  29.18% Above average: 214.37%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.24 Above average: 246.15%
  Average: 0.91
  1318.67 Above average: 289.46%
  Average: 455.56
  634:30:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.41% Above average: 101.8%
  Average: 27.91%
  2019-12-24 01:31:14503836001080.99 Above average: 184.34%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  856172208524.01% Above average: 122.75%
  Average: 19.56%
  20.72% Above average: 88.4%
  Average: 23.44%
  29.21% Above average: 214.63%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.24 Above average: 246.15%
  Average: 0.91
  1319.21 Above average: 289.58%
  Average: 455.56
  636:32:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.4% Above average: 101.77%
  Average: 27.91%
  2019-12-31 11:56:05505529001165.7 Above average: 198.78%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  859342213023.98% Above average: 122.6%
  Average: 19.56%
  20.69% Above average: 88.27%
  Average: 23.44%
  29.24% Above average: 214.86%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.24 Above average: 246.15%
  Average: 0.91
  1319.49 Above average: 289.64%
  Average: 455.56
  638:32:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.41% Above average: 101.8%
  Average: 27.91%
  2019-12-31 19:38:39508396001055.18 Above average: 179.94%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  863512228223.95% Above average: 122.44%
  Average: 19.56%
  20.71% Above average: 88.35%
  Average: 23.44%
  29.25% Above average: 214.88%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.24 Above average: 246.15%
  Average: 0.91
  1318.04 Above average: 289.32%
  Average: 455.56
  642:52:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.39% Above average: 101.71%
  Average: 27.91%
  2020-01-01 18:53:41509437001017.27 Above average: 173.47%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  864962232023.98% Above average: 122.6%
  Average: 19.56%
  20.73% Above average: 88.44%
  Average: 23.44%
  29.26% Above average: 214.96%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.24 Above average: 246.15%
  Average: 0.91
  1318.87 Above average: 289.51%
  Average: 455.56
  643:46:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.48% Above average: 102.04%
  Average: 27.91%
  2020-01-06 18:40:00516739001130.47 Above average: 192.77%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  873152250223.91% Above average: 122.24%
  Average: 19.56%
  20.76% Above average: 88.57%
  Average: 23.44%
  29.24% Above average: 214.85%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.24 Above average: 246.15%
  Average: 0.91
  1323.63 Above average: 290.55%
  Average: 455.56
  650:39:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.33% Above average: 101.49%
  Average: 27.91%
  2020-01-11 18:18:39524713001139.42 Above average: 194.3%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  881792271523.87% Above average: 122.03%
  Average: 19.56%
  20.84% Above average: 88.91%
  Average: 23.44%
  29.26% Above average: 215.01%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1323.8 Above average: 290.59%
  Average: 455.56
  660:37:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.67% Above average: 102.72%
  Average: 27.91%
  2020-01-12 03:41:22525922001115.93 Above average: 190.3%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  883602275923.87% Above average: 122.03%
  Average: 19.56%
  20.84% Above average: 88.91%
  Average: 23.44%
  29.27% Above average: 215.08%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.23 Above average: 245.05%
  Average: 0.91
  1325.01 Above average: 290.85%
  Average: 455.56
  661:32:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.63% Above average: 102.59%
  Average: 27.91%
  2020-01-13 02:07:57529283001079.12 Above average: 184.02%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  887482287023.9% Above average: 122.19%
  Average: 19.56%
  20.84% Above average: 88.91%
  Average: 23.44%
  29.29% Above average: 215.23%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.23 Above average: 245.05%
  Average: 0.91
  1326.97 Above average: 291.28%
  Average: 455.56
  664:46:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.65% Above average: 102.66%
  Average: 27.91%
  2020-01-13 04:42:06529338001095.01 Above average: 186.73%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  887562287023.9% Above average: 122.19%
  Average: 19.56%
  20.84% Above average: 88.91%
  Average: 23.44%
  29.29% Above average: 215.23%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1326.91 Above average: 291.27%
  Average: 455.56
  664:52:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.7% Above average: 102.81%
  Average: 27.91%
  2020-01-13 22:57:18531896001210.02 Above average: 206.34%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  891362294823.87% Above average: 122.03%
  Average: 19.56%
  20.85% Above average: 88.95%
  Average: 23.44%
  29.31% Above average: 215.36%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.23 Above average: 245.05%
  Average: 0.91
  1328.86 Above average: 291.7%
  Average: 455.56
  667:06:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.63% Above average: 102.59%
  Average: 27.91%
  2020-01-18 15:28:44542034001172.65 Above average: 199.97%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  904382328523.76% Above average: 121.47%
  Average: 19.56%
  20.97% Above average: 89.46%
  Average: 23.44%
  29.34% Above average: 215.56%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1329.82 Above average: 291.91%
  Average: 455.56
  679:20:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.81% Above average: 103.23%
  Average: 27.91%
  2020-01-18 22:52:34542428001213.32 Above average: 206.9%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  904622328823.75% Above average: 121.42%
  Average: 19.56%
  20.97% Above average: 89.46%
  Average: 23.44%
  29.34% Above average: 215.56%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1329.64 Above average: 291.87%
  Average: 455.56
  679:55:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.86% Above average: 103.39%
  Average: 27.91%
  2020-01-18 22:59:24544130001060.13 Above average: 180.78%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  906812336723.74% Above average: 121.37%
  Average: 19.56%
  20.99% Above average: 89.55%
  Average: 23.44%
  29.36% Above average: 215.69%
  Average: 13.61%
  10.7% Above average: 143.24%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1330.96 Above average: 292.16%
  Average: 455.56
  681:22:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.9% Above average: 103.54%
  Average: 27.91%
  2020-01-20 08:00:21545829001129.42 Above average: 192.6%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  910202345623.76% Above average: 121.47%
  Average: 19.56%
  20.93% Above average: 89.29%
  Average: 23.44%
  29.38% Above average: 215.88%
  Average: 13.61%
  10.7% Above average: 143.24%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1331.63 Above average: 292.31%
  Average: 455.56
  683:09:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.87% Above average: 103.45%
  Average: 27.91%
  2020-01-21 12:31:18547363001177.96 Above average: 200.87%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  911582348823.74% Above average: 121.37%
  Average: 19.56%
  20.94% Above average: 89.33%
  Average: 23.44%
  29.38% Above average: 215.9%
  Average: 13.61%
  10.7% Above average: 143.24%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1332.04 Above average: 292.4%
  Average: 455.56
  684:52:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.9% Above average: 103.56%
  Average: 27.91%
  2020-01-21 14:38:59550236001077.41 Above average: 183.73%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  914912359523.72% Above average: 121.27%
  Average: 19.56%
  20.94% Above average: 89.33%
  Average: 23.44%
  29.38% Above average: 215.9%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1335.29 Above average: 293.11%
  Average: 455.56
  686:47:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.89% Above average: 103.5%
  Average: 27.91%
  2020-01-22 19:09:35551127001097.5 Above average: 187.15%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  915472361123.72% Above average: 121.27%
  Average: 19.56%
  20.87% Above average: 89.04%
  Average: 23.44%
  29.38% Above average: 215.89%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1332.92 Above average: 292.59%
  Average: 455.56
  689:07:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.9% Above average: 103.53%
  Average: 27.91%
  2020-01-23 08:18:00553469001121.4 Above average: 191.23%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  917922367523.78% Above average: 121.57%
  Average: 19.56%
  20.89% Above average: 89.12%
  Average: 23.44%
  29.39% Above average: 215.92%
  Average: 13.61%
  10.7% Above average: 143.24%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1334.36 Above average: 292.91%
  Average: 455.56
  691:18:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.85% Above average: 103.37%
  Average: 27.91%
  2020-01-25 14:49:34555968001100.96 Above average: 187.74%
  Average: 586.42
  3.87 Above average: 333.62%
  Average: 1.16
  922202381423.75% Above average: 121.42%
  Average: 19.56%
  20.93% Above average: 89.29%
  Average: 23.44%
  29.38% Above average: 215.9%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1329.84 Above average: 291.91%
  Average: 455.56
  696:47:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.95% Above average: 103.73%
  Average: 27.91%
  2020-01-27 20:49:45557729001103.24 Above average: 188.13%
  Average: 586.42
  3.87 Above average: 333.62%
  Average: 1.16
  924712387123.75% Above average: 121.42%
  Average: 19.56%
  20.87% Above average: 89.04%
  Average: 23.44%
  29.42% Above average: 216.18%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1331.13 Above average: 292.2%
  Average: 455.56
  698:19:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.93% Above average: 103.67%
  Average: 27.91%
  2020-01-30 09:28:34562645001155.17 Above average: 196.99%
  Average: 586.42
  3.87 Above average: 333.62%
  Average: 1.16
  931472404223.75% Above average: 121.42%
  Average: 19.56%
  20.86% Above average: 88.99%
  Average: 23.44%
  29.46% Above average: 216.44%
  Average: 13.61%
  10.69% Above average: 143.11%
  Average: 7.47%
  2.2 Above average: 241.76%
  Average: 0.91
  1329.97 Above average: 291.94%
  Average: 455.56
  705:05:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.8% Above average: 103.21%
  Average: 27.91%
  2020-02-01 13:08:21568764001067.79 Above average: 182.09%
  Average: 586.42
  3.87 Above average: 333.62%
  Average: 1.16
  940722432323.77% Above average: 121.52%
  Average: 19.56%
  20.91% Above average: 89.21%
  Average: 23.44%
  29.49% Above average: 216.68%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1333.97 Above average: 292.82%
  Average: 455.56
  710:37:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.05% Above average: 104.08%
  Average: 27.91%
  2020-02-01 15:33:01569643001067.05 Above average: 181.96%
  Average: 586.42
  3.87 Above average: 333.62%
  Average: 1.16
  942262437523.77% Above average: 121.52%
  Average: 19.56%
  20.88% Above average: 89.08%
  Average: 23.44%
  29.5% Above average: 216.72%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1334.65 Above average: 292.97%
  Average: 455.56
  711:21:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.07% Above average: 104.17%
  Average: 27.91%
  2020-02-02 01:50:27573482001140.8 Above average: 194.54%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  947532452723.75% Above average: 121.42%
  Average: 19.56%
  20.85% Above average: 88.95%
  Average: 23.44%
  29.5% Above average: 216.76%
  Average: 13.61%
  10.66% Above average: 142.7%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1339.31 Above average: 293.99%
  Average: 455.56
  713:39:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.05% Above average: 104.07%
  Average: 27.91%
  2020-02-02 17:44:49573799001095.09 Above average: 186.74%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  948142455423.75% Above average: 121.42%
  Average: 19.56%
  20.82% Above average: 88.82%
  Average: 23.44%
  29.5% Above average: 216.74%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1339.5 Above average: 294.03%
  Average: 455.56
  713:56:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.03% Above average: 104.01%
  Average: 27.91%
  2020-02-02 20:06:02577523001165.43 Above average: 198.74%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  953482469223.73% Above average: 121.32%
  Average: 19.56%
  20.8% Above average: 88.74%
  Average: 23.44%
  29.51% Above average: 216.8%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1345 Above average: 295.24%
  Average: 455.56
  715:38:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.96% Above average: 103.78%
  Average: 27.91%
  2020-02-03 19:19:40577550001163.51 Above average: 198.41%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  953542469423.73% Above average: 121.32%
  Average: 19.56%
  20.77% Above average: 88.61%
  Average: 23.44%
  29.51% Above average: 216.83%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1344.83 Above average: 295.2%
  Average: 455.56
  715:45:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.05% Above average: 104.07%
  Average: 27.91%
  2020-02-03 22:47:48578102001068.72 Above average: 182.24%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  954652474023.73% Above average: 121.32%
  Average: 19.56%
  20.78% Above average: 88.65%
  Average: 23.44%
  29.52% Above average: 216.91%
  Average: 13.61%
  10.67% Above average: 142.84%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1345.22 Above average: 295.29%
  Average: 455.56
  716:14:40947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.03% Above average: 104.01%
  Average: 27.91%
  2020-02-03 23:58:19578365001040.18 Above average: 177.38%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  955282476823.72% Above average: 121.27%
  Average: 19.56%
  20.79% Above average: 88.69%
  Average: 23.44%
  29.52% Above average: 216.91%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1344.94 Above average: 295.23%
  Average: 455.56
  716:43:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.05% Above average: 104.09%
  Average: 27.91%
  2020-02-04 12:29:08578571001089.83 Above average: 185.84%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  955692477423.71% Above average: 121.22%
  Average: 19.56%
  20.8% Above average: 88.74%
  Average: 23.44%
  29.52% Above average: 216.91%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1343.28 Above average: 294.86%
  Average: 455.56
  717:51:30947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.04% Above average: 104.03%
  Average: 27.91%
  2020-02-04 14:45:03578621001099.99 Above average: 187.58%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  955752477823.71% Above average: 121.22%
  Average: 19.56%
  20.8% Above average: 88.74%
  Average: 23.44%
  29.52% Above average: 216.91%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1342.73 Above average: 294.74%
  Average: 455.56
  718:13:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.02% Above average: 103.97%
  Average: 27.91%
  2020-02-05 18:45:30580477001238.03 Above average: 211.12%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  957812483423.7% Above average: 121.17%
  Average: 19.56%
  20.81% Above average: 88.78%
  Average: 23.44%
  29.53% Above average: 216.95%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1342.36 Above average: 294.66%
  Average: 455.56
  720:43:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.07% Above average: 104.17%
  Average: 27.91%
  2020-02-07 16:48:10583106001186.87 Above average: 202.39%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  962132494823.68% Above average: 121.06%
  Average: 19.56%
  20.82% Above average: 88.82%
  Average: 23.44%
  29.53% Above average: 216.98%
  Average: 13.61%
  10.68% Above average: 142.97%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1340.78 Above average: 294.31%
  Average: 455.56
  724:50:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.14% Above average: 104.42%
  Average: 27.91%
  2020-02-09 16:21:47587965001124.25 Above average: 191.71%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  968182510523.68% Above average: 121.06%
  Average: 19.56%
  20.84% Above average: 88.91%
  Average: 23.44%
  29.56% Above average: 217.19%
  Average: 13.61%
  10.7% Above average: 143.24%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1342.32 Above average: 294.65%
  Average: 455.56
  730:02:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.17% Above average: 104.52%
  Average: 27.91%
  2020-02-12 21:43:22593664001159.3 Above average: 197.69%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  977532532623.66% Above average: 120.96%
  Average: 19.56%
  20.82% Above average: 88.82%
  Average: 23.44%
  29.59% Above average: 217.4%
  Average: 13.61%
  10.7% Above average: 143.24%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1340.29 Above average: 294.21%
  Average: 455.56
  738:13:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.07% Above average: 104.16%
  Average: 27.91%
  2020-02-15 20:16:09596302001211.55 Above average: 206.6%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  984072546723.62% Above average: 120.76%
  Average: 19.56%
  20.81% Above average: 88.78%
  Average: 23.44%
  29.59% Above average: 217.41%
  Average: 13.61%
  10.7% Above average: 143.24%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1339.64 Above average: 294.06%
  Average: 455.56
  741:52:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  28.95% Above average: 103.72%
  Average: 27.91%
  2020-02-20 20:03:02605693001127.26 Above average: 192.23%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  1004122599923.61% Above average: 120.71%
  Average: 19.56%
  20.85% Above average: 88.95%
  Average: 23.44%
  29.67% Above average: 217.99%
  Average: 13.61%
  10.7% Above average: 143.24%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1335.83 Above average: 293.23%
  Average: 455.56
  755:42:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.04% Above average: 104.06%
  Average: 27.91%
  2020-02-21 07:35:07606704001137.82 Above average: 194.03%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  1005392604023.61% Above average: 120.71%
  Average: 19.56%
  20.85% Above average: 88.95%
  Average: 23.44%
  29.67% Above average: 218.04%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1335.85 Above average: 293.23%
  Average: 455.56
  756:57:00947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.12% Above average: 104.33%
  Average: 27.91%
  2020-02-24 19:36:19610514001190.1 Above average: 202.94%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  1011242617423.62% Above average: 120.76%
  Average: 19.56%
  20.85% Above average: 88.95%
  Average: 23.44%
  29.7% Above average: 218.22%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1337.75 Above average: 293.65%
  Average: 455.56
  760:37:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.19% Above average: 104.6%
  Average: 27.91%
  2020-02-24 22:46:03614049001099.89 Above average: 187.56%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  1015492629723.66% Above average: 120.96%
  Average: 19.56%
  20.8% Above average: 88.74%
  Average: 23.44%
  29.72% Above average: 218.34%
  Average: 13.61%
  10.73% Above average: 143.64%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1340.87 Above average: 294.33%
  Average: 455.56
  763:14:50947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.2% Above average: 104.62%
  Average: 27.91%
  2020-02-25 08:50:07614057001097.26 Above average: 187.11%
  Average: 586.42
  3.86 Above average: 332.76%
  Average: 1.16
  1015512629723.66% Above average: 120.96%
  Average: 19.56%
  20.8% Above average: 88.74%
  Average: 23.44%
  29.72% Above average: 218.34%
  Average: 13.61%
  10.72% Above average: 143.51%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1340.78 Above average: 294.31%
  Average: 455.56
  763:18:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.24% Above average: 104.76%
  Average: 27.91%
  2020-02-27 18:08:24617440001247.03 Above average: 212.65%
  Average: 586.42
  3.87 Above average: 333.62%
  Average: 1.16
  1018402633823.64% Above average: 120.86%
  Average: 19.56%
  20.84% Above average: 88.91%
  Average: 23.44%
  29.71% Above average: 218.33%
  Average: 13.61%
  10.72% Above average: 143.51%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1344.15 Above average: 295.05%
  Average: 455.56
  765:35:20947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.22% Above average: 104.69%
  Average: 27.91%
  2020-02-29 19:44:33624933001225.34 Above average: 208.95%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  1029092655523.67% Above average: 121.01%
  Average: 19.56%
  20.82% Above average: 88.82%
  Average: 23.44%
  29.76% Above average: 218.69%
  Average: 13.61%
  10.74% Above average: 143.78%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1349.65 Above average: 296.26%
  Average: 455.56
  771:43:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.19% Above average: 104.6%
  Average: 27.91%
  2020-03-01 14:14:30626482001183.76 Above average: 201.86%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  1031122659723.68% Above average: 121.06%
  Average: 19.56%
  20.81% Above average: 88.78%
  Average: 23.44%
  29.78% Above average: 218.81%
  Average: 13.61%
  10.73% Above average: 143.64%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1350.58 Above average: 296.47%
  Average: 455.56
  773:06:10947.57m Above average: 149.85%
  Average: 632.34m
  29.18% Above average: 104.54%
  Average: 27.91%
  2020-03-05 23:58:32636440001129.63 Above average: 192.63%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  1043612692123.69% Above average: 121.11%
  Average: 19.56%
  20.8% Above average: 88.74%
  Average: 23.44%
  29.82% Above average: 219.08%
  Average: 13.61%
  10.74% Above average: 143.78%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1354.94 Above average: 297.42%
  Average: 455.56
  782:51:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.55% Above average: 105.88%
  Average: 27.91%
  2020-03-11 03:27:00647170001094.24 Above average: 186.6%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  1056692722023.78% Above average: 121.57%
  Average: 19.56%
  20.83% Above average: 88.87%
  Average: 23.44%
  29.85% Above average: 219.33%
  Average: 13.61%
  10.74% Above average: 143.78%
  Average: 7.47%
  2.23 Above average: 245.05%
  Average: 0.91
  1362.93 Above average: 299.18%
  Average: 455.56
  791:23:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.7% Above average: 106.43%
  Average: 27.91%
  2020-03-11 19:27:14648039001116.81 Above average: 190.45%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  1059672732323.78% Above average: 121.57%
  Average: 19.56%
  20.8% Above average: 88.74%
  Average: 23.44%
  29.86% Above average: 219.38%
  Average: 13.61%
  10.73% Above average: 143.64%
  Average: 7.47%
  2.23 Above average: 245.05%
  Average: 0.91
  1361.85 Above average: 298.94%
  Average: 455.56
  793:05:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.71% Above average: 106.45%
  Average: 27.91%
  2020-03-14 18:11:23650814001059.43 Above average: 180.66%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  1062522740823.8% Above average: 121.68%
  Average: 19.56%
  20.81% Above average: 88.78%
  Average: 23.44%
  29.88% Above average: 219.52%
  Average: 13.61%
  10.73% Above average: 143.64%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1361.41 Above average: 298.84%
  Average: 455.56
  796:44:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.83% Above average: 106.88%
  Average: 27.91%
  2020-03-15 23:01:27660304001140.07 Above average: 194.41%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  1072162758323.8% Above average: 121.68%
  Average: 19.56%
  20.83% Above average: 88.87%
  Average: 23.44%
  29.93% Above average: 219.93%
  Average: 13.61%
  10.72% Above average: 143.51%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1368.8 Above average: 300.47%
  Average: 455.56
  803:59:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.81% Above average: 106.81%
  Average: 27.91%
  2020-03-16 14:04:09662116001223.15 Above average: 208.58%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  1073722760723.77% Above average: 121.52%
  Average: 19.56%
  20.79% Above average: 88.69%
  Average: 23.44%
  29.95% Above average: 220.08%
  Average: 13.61%
  10.72% Above average: 143.51%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1369.88 Above average: 300.7%
  Average: 455.56
  805:33:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.89% Above average: 107.08%
  Average: 27.91%
  2020-03-21 20:47:43679000961007.07 Above average: 171.73%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  1091422797423.75% Above average: 121.42%
  Average: 19.56%
  20.73% Above average: 88.44%
  Average: 23.44%
  30.03% Above average: 220.65%
  Average: 13.61%
  10.72% Above average: 143.51%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1377.07 Above average: 302.28%
  Average: 455.56
  821:47:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.91% Above average: 107.18%
  Average: 27.91%
  2020-03-21 21:32:02679616001097.7 Above average: 187.19%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  1092062798323.76% Above average: 121.47%
  Average: 19.56%
  20.73% Above average: 88.44%
  Average: 23.44%
  30.03% Above average: 220.64%
  Average: 13.61%
  10.72% Above average: 143.51%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1377.45 Above average: 302.36%
  Average: 455.56
  822:18:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.95% Above average: 107.31%
  Average: 27.91%
  2020-03-22 08:09:56682660961152.26 Above average: 196.49%
  Average: 586.42
  3.91 Above average: 337.07%
  Average: 1.16
  1095562804523.72% Above average: 121.27%
  Average: 19.56%
  20.76% Above average: 88.57%
  Average: 23.44%
  30.03% Above average: 220.67%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1378.69 Above average: 302.64%
  Average: 455.56
  825:15:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.91% Above average: 107.16%
  Average: 27.91%
  2020-03-22 17:22:40683252001183.77 Above average: 201.86%
  Average: 586.42
  3.91 Above average: 337.07%
  Average: 1.16
  1095962804623.71% Above average: 121.22%
  Average: 19.56%
  20.76% Above average: 88.57%
  Average: 23.44%
  30.03% Above average: 220.67%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1378.9 Above average: 302.68%
  Average: 455.56
  825:50:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.88% Above average: 107.06%
  Average: 27.91%
  2020-03-22 22:23:49685828001161.09 Above average: 198%
  Average: 586.42
  3.91 Above average: 337.07%
  Average: 1.16
  1099792813223.7% Above average: 121.17%
  Average: 19.56%
  20.78% Above average: 88.65%
  Average: 23.44%
  30.04% Above average: 220.73%
  Average: 13.61%
  10.72% Above average: 143.51%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1379.97 Above average: 302.92%
  Average: 455.56
  828:18:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.95% Above average: 107.33%
  Average: 27.91%
  2020-03-29 15:40:48707572001297.95 Above average: 221.33%
  Average: 586.42
  3.93 Above average: 338.79%
  Average: 1.16
  1123572860523.7% Above average: 121.17%
  Average: 19.56%
  20.86% Above average: 88.99%
  Average: 23.44%
  30.1% Above average: 221.14%
  Average: 13.61%
  10.71% Above average: 143.37%
  Average: 7.47%
  2.22 Above average: 243.96%
  Average: 0.91
  1397.79 Above average: 306.83%
  Average: 455.56
  843:40:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  30.03% Above average: 107.61%
  Average: 27.91%
  2020-03-31 02:47:39714451041163.44 Above average: 198.4%
  Average: 586.42
  3.93 Above average: 338.79%
  Average: 1.16
  1131252879223.68% Above average: 121.06%
  Average: 19.56%
  20.84% Above average: 88.91%
  Average: 23.44%
  30.13% Above average: 221.37%
  Average: 13.61%
  10.7% Above average: 143.24%
  Average: 7.47%
  2.21 Above average: 242.86%
  Average: 0.91
  1397.64 Above average: 306.8%
  Average: 455.56
  851:58:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  30.08% Above average: 107.77%
  Average: 27.91%
  2020-04-03 02:01:38735944961172.17 Above average: 199.89%
  Average: 586.42
  3.95 Above average: 340.52%
  Average: 1.16
  1150392913123.48% Above average: 120.04%
  Average: 19.56%
  20.98% Above average: 89.51%
  Average: 23.44%
  30.1% Above average: 221.2%
  Average: 13.61%
  10.64% Above average: 142.44%
  Average: 7.47%
  2.18 Above average: 239.56%
  Average: 0.91
  1393.87 Above average: 305.97%
  Average: 455.56
  879:58:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.52% Above average: 105.78%
  Average: 27.91%
  2020-04-06 16:28:42766194001150.3 Above average: 196.16%
  Average: 586.42
  3.98 Above average: 343.1%
  Average: 1.16
  1178462960623.21% Above average: 118.66%
  Average: 19.56%
  21.19% Above average: 90.4%
  Average: 23.44%
  30.09% Above average: 221.07%
  Average: 13.61%
  10.57% Above average: 141.5%
  Average: 7.47%
  2.15 Above average: 236.26%
  Average: 0.91
  1397.41 Above average: 306.75%
  Average: 455.56
  913:49:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.28% Above average: 104.91%
  Average: 27.91%
  2020-04-07 17:08:57770530001257.39 Above average: 214.42%
  Average: 586.42
  3.98 Above average: 343.1%
  Average: 1.16
  1181582968023.16% Above average: 118.4%
  Average: 19.56%
  21.23% Above average: 90.57%
  Average: 23.44%
  30.09% Above average: 221.08%
  Average: 13.61%
  10.56% Above average: 141.37%
  Average: 7.47%
  2.14 Above average: 235.16%
  Average: 0.91
  1394.12 Above average: 306.02%
  Average: 455.56
  921:10:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.34% Above average: 105.11%
  Average: 27.91%
  2020-04-12 19:46:39794638001196.85 Above average: 204.09%
  Average: 586.42
  4.01 Above average: 345.69%
  Average: 1.16
  1206543008923.06% Above average: 117.89%
  Average: 19.56%
  21.32% Above average: 90.96%
  Average: 23.44%
  30.08% Above average: 221.02%
  Average: 13.61%
  10.52% Above average: 140.83%
  Average: 7.47%
  2.13 Above average: 234.07%
  Average: 0.91
  1402.95 Above average: 307.96%
  Average: 455.56
  944:00:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.42% Above average: 105.4%
  Average: 27.91%
  2020-04-14 01:02:31803826001153.37 Above average: 196.68%
  Average: 586.42
  4.02 Above average: 346.55%
  Average: 1.16
  1215213021923.02% Above average: 117.69%
  Average: 19.56%
  21.38% Above average: 91.21%
  Average: 23.44%
  30.09% Above average: 221.1%
  Average: 13.61%
  10.51% Above average: 140.7%
  Average: 7.47%
  2.13 Above average: 234.07%
  Average: 0.91
  1406.91 Above average: 308.83%
  Average: 455.56
  952:14:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.43% Above average: 105.45%
  Average: 27.91%
  2020-04-14 02:10:31804194001202.6 Above average: 205.07%
  Average: 586.42
  4.02 Above average: 346.55%
  Average: 1.16
  1215623022023.01% Above average: 117.64%
  Average: 19.56%
  21.39% Above average: 91.25%
  Average: 23.44%
  30.09% Above average: 221.1%
  Average: 13.61%
  10.5% Above average: 140.56%
  Average: 7.47%
  2.13 Above average: 234.07%
  Average: 0.91
  1406.71 Above average: 308.79%
  Average: 455.56
  952:48:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.42% Above average: 105.4%
  Average: 27.91%
  2020-04-14 02:59:08805848001158.72 Above average: 197.59%
  Average: 586.42
  4.02 Above average: 346.55%
  Average: 1.16
  1217253025823.01% Above average: 117.64%
  Average: 19.56%
  21.4% Above average: 91.3%
  Average: 23.44%
  30.1% Above average: 221.14%
  Average: 13.61%
  10.5% Above average: 140.56%
  Average: 7.47%
  2.13 Above average: 234.07%
  Average: 0.91
  1408.63 Above average: 309.21%
  Average: 455.56
  953:27:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.44% Above average: 105.47%
  Average: 27.91%
  2020-04-15 10:38:38805872001165.03 Above average: 198.67%
  Average: 586.42
  4.02 Above average: 346.55%
  Average: 1.16
  1217283025823.01% Above average: 117.64%
  Average: 19.56%
  21.4% Above average: 91.3%
  Average: 23.44%
  30.1% Above average: 221.14%
  Average: 13.61%
  10.5% Above average: 140.56%
  Average: 7.47%
  2.13 Above average: 234.07%
  Average: 0.91
  1408.43 Above average: 309.16%
  Average: 455.56
  953:37:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.48% Above average: 105.64%
  Average: 27.91%
  2020-04-15 11:21:21806855041097.3 Above average: 187.12%
  Average: 586.42
  4.02 Above average: 346.55%
  Average: 1.16
  1218093029423% Above average: 117.59%
  Average: 19.56%
  21.4% Above average: 91.3%
  Average: 23.44%
  30.1% Above average: 221.15%
  Average: 13.61%
  10.49% Above average: 140.43%
  Average: 7.47%
  2.13 Above average: 234.07%
  Average: 0.91
  1409.13 Above average: 309.32%
  Average: 455.56
  954:19:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.49% Above average: 105.66%
  Average: 27.91%
  2020-04-17 15:36:22814272001057.73 Above average: 180.37%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  1226073045822.98% Above average: 117.48%
  Average: 19.56%
  21.42% Above average: 91.38%
  Average: 23.44%
  30.09% Above average: 221.07%
  Average: 13.61%
  10.5% Above average: 140.56%
  Average: 7.47%
  2.12 Above average: 232.97%
  Average: 0.91
  1411.05 Above average: 309.74%
  Average: 455.56
  961:47:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.58% Above average: 105.97%
  Average: 27.91%
  2020-04-17 20:06:19815000001065.9 Above average: 181.76%
  Average: 586.42
  4.02 Above average: 346.55%
  Average: 1.16
  1227183049222.98% Above average: 117.48%
  Average: 19.56%
  21.41% Above average: 91.34%
  Average: 23.44%
  30.09% Above average: 221.05%
  Average: 13.61%
  10.5% Above average: 140.56%
  Average: 7.47%
  2.12 Above average: 232.97%
  Average: 0.91
  1411 Above average: 309.73%
  Average: 455.56
  962:40:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.6% Above average: 106.04%
  Average: 27.91%
  2020-04-19 14:10:29824759041168.36 Above average: 199.24%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  1238993076022.97% Above average: 117.43%
  Average: 19.56%
  21.37% Above average: 91.17%
  Average: 23.44%
  30.07% Above average: 220.96%
  Average: 13.61%
  10.51% Above average: 140.7%
  Average: 7.47%
  2.12 Above average: 232.97%
  Average: 0.91
  1414.36 Above average: 310.47%
  Average: 455.56
  971:53:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.62% Above average: 106.14%
  Average: 27.91%
  2020-04-20 11:41:35827878001307.82 Above average: 223.02%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  1240823077022.94% Above average: 117.28%
  Average: 19.56%
  21.4% Above average: 91.3%
  Average: 23.44%
  30.07% Above average: 220.96%
  Average: 13.61%
  10.5% Above average: 140.56%
  Average: 7.47%
  2.12 Above average: 232.97%
  Average: 0.91
  1415.58 Above average: 310.73%
  Average: 455.56
  974:43:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.71% Above average: 106.44%
  Average: 27.91%
  2020-04-21 16:15:01830236001172.4 Above average: 199.92%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  1243523082422.93% Above average: 117.23%
  Average: 19.56%
  21.42% Above average: 91.38%
  Average: 23.44%
  30.07% Above average: 220.96%
  Average: 13.61%
  10.5% Above average: 140.56%
  Average: 7.47%
  2.12 Above average: 232.97%
  Average: 0.91
  1415.43 Above average: 310.7%
  Average: 455.56
  977:36:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.78% Above average: 106.7%
  Average: 27.91%
  2020-04-21 18:36:26831852001229.79 Above average: 209.71%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1245503085822.93% Above average: 117.23%
  Average: 19.56%
  21.42% Above average: 91.38%
  Average: 23.44%
  30.07% Above average: 220.95%
  Average: 13.61%
  10.5% Above average: 140.56%
  Average: 7.47%
  2.12 Above average: 232.97%
  Average: 0.91
  1413.94 Above average: 310.37%
  Average: 455.56
  980:32:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.78% Above average: 106.71%
  Average: 27.91%
  2020-04-23 01:37:32837860961144.79 Above average: 195.22%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1252483100522.93% Above average: 117.23%
  Average: 19.56%
  21.42% Above average: 91.38%
  Average: 23.44%
  30.06% Above average: 220.9%
  Average: 13.61%
  10.5% Above average: 140.56%
  Average: 7.47%
  2.12 Above average: 232.97%
  Average: 0.91
  1415.49 Above average: 310.71%
  Average: 455.56
  986:32:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.73% Above average: 106.52%
  Average: 27.91%
  2020-04-23 09:07:31840266001161.44 Above average: 198.06%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1256083108522.92% Above average: 117.18%
  Average: 19.56%
  21.42% Above average: 91.38%
  Average: 23.44%
  30.06% Above average: 220.9%
  Average: 13.61%
  10.51% Above average: 140.7%
  Average: 7.47%
  2.12 Above average: 232.97%
  Average: 0.91
  1417.21 Above average: 311.09%
  Average: 455.56
  988:10:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.7% Above average: 106.41%
  Average: 27.91%
  2020-04-26 16:52:58855206001226.38 Above average: 209.13%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1271903144622.86% Above average: 116.87%
  Average: 19.56%
  21.44% Above average: 91.47%
  Average: 23.44%
  30.04% Above average: 220.71%
  Average: 13.61%
  10.5% Above average: 140.56%
  Average: 7.47%
  2.1 Above average: 230.77%
  Average: 0.91
  1409.29 Above average: 309.35%
  Average: 455.56
  1011:23:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.71% Above average: 106.46%
  Average: 27.91%
  2020-04-26 17:26:29855908961179.99 Above average: 201.22%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1272823146722.86% Above average: 116.87%
  Average: 19.56%
  21.44% Above average: 91.47%
  Average: 23.44%
  30.04% Above average: 220.73%
  Average: 13.61%
  10.49% Above average: 140.43%
  Average: 7.47%
  2.1 Above average: 230.77%
  Average: 0.91
  1409.47 Above average: 309.39%
  Average: 455.56
  1012:05:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.76% Above average: 106.63%
  Average: 27.91%
  2020-04-26 17:56:34856587041111.11 Above average: 189.47%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  1273723148622.86% Above average: 116.87%
  Average: 19.56%
  21.44% Above average: 91.47%
  Average: 23.44%
  30.05% Above average: 220.77%
  Average: 13.61%
  10.5% Above average: 140.56%
  Average: 7.47%
  2.1 Above average: 230.77%
  Average: 0.91
  1409.87 Above average: 309.48%
  Average: 455.56
  1012:36:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.75% Above average: 106.58%
  Average: 27.91%
  2020-04-26 21:48:08856812961112.49 Above average: 189.71%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1274013149722.86% Above average: 116.87%
  Average: 19.56%
  21.43% Above average: 91.42%
  Average: 23.44%
  30.05% Above average: 220.8%
  Average: 13.61%
  10.5% Above average: 140.56%
  Average: 7.47%
  2.1 Above average: 230.77%
  Average: 0.91
  1409.34 Above average: 309.36%
  Average: 455.56
  1013:15:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.78% Above average: 106.7%
  Average: 27.91%
  2020-04-27 19:58:49860408961155.35 Above average: 197.02%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1278133163022.84% Above average: 116.77%
  Average: 19.56%
  21.44% Above average: 91.47%
  Average: 23.44%
  30.04% Above average: 220.73%
  Average: 13.61%
  10.49% Above average: 140.43%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1408.7 Above average: 309.22%
  Average: 455.56
  1017:58:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.8% Above average: 106.77%
  Average: 27.91%
  2020-04-27 22:04:32862322001241.53 Above average: 211.71%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1280033165822.84% Above average: 116.77%
  Average: 19.56%
  21.45% Above average: 91.51%
  Average: 23.44%
  30.04% Above average: 220.71%
  Average: 13.61%
  10.5% Above average: 140.56%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1409.98 Above average: 309.5%
  Average: 455.56
  1019:18:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.8% Above average: 106.78%
  Average: 27.91%
  2020-04-28 21:38:06867951041233.13 Above average: 210.28%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1286853185822.81% Above average: 116.62%
  Average: 19.56%
  21.49% Above average: 91.68%
  Average: 23.44%
  30.03% Above average: 220.61%
  Average: 13.61%
  10.52% Above average: 140.83%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1410.81 Above average: 309.69%
  Average: 455.56
  1025:21:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.95% Above average: 107.31%
  Average: 27.91%
  2020-04-28 22:05:56868479041202.34 Above average: 205.03%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1287343186822.81% Above average: 116.62%
  Average: 19.56%
  21.49% Above average: 91.68%
  Average: 23.44%
  30.03% Above average: 220.61%
  Average: 13.61%
  10.52% Above average: 140.83%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1411.19 Above average: 309.77%
  Average: 455.56
  1025:42:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.94% Above average: 107.26%
  Average: 27.91%
  2020-04-30 14:23:57875720001126.34 Above average: 192.07%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1296073209322.8% Above average: 116.56%
  Average: 19.56%
  21.45% Above average: 91.51%
  Average: 23.44%
  30.01% Above average: 220.47%
  Average: 13.61%
  10.53% Above average: 140.96%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1413.69 Above average: 310.32%
  Average: 455.56
  1032:25:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.9% Above average: 107.15%
  Average: 27.91%
  2020-04-30 14:26:48876287041116.18 Above average: 190.34%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1296833212022.8% Above average: 116.56%
  Average: 19.56%
  21.46% Above average: 91.55%
  Average: 23.44%
  30.01% Above average: 220.48%
  Average: 13.61%
  10.54% Above average: 141.1%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1413.82 Above average: 310.35%
  Average: 455.56
  1033:00:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.89% Above average: 107.1%
  Average: 27.91%
  2020-05-01 16:50:05880498001118.08 Above average: 190.66%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  1302683229122.78% Above average: 116.46%
  Average: 19.56%
  21.48% Above average: 91.64%
  Average: 23.44%
  30% Above average: 220.44%
  Average: 13.61%
  10.55% Above average: 141.23%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1414.4 Above average: 310.48%
  Average: 455.56
  1037:32:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.82% Above average: 106.84%
  Average: 27.91%
  2020-05-01 17:40:33881544001120.72 Above average: 191.11%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  1304033233822.77% Above average: 116.41%
  Average: 19.56%
  21.5% Above average: 91.72%
  Average: 23.44%
  30.01% Above average: 220.47%
  Average: 13.61%
  10.56% Above average: 141.37%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1414.98 Above average: 310.6%
  Average: 455.56
  1038:20:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.8% Above average: 106.75%
  Average: 27.91%
  2020-05-01 18:16:55882187041097.25 Above average: 187.11%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  1305063237422.76% Above average: 116.36%
  Average: 19.56%
  21.51% Above average: 91.77%
  Average: 23.44%
  30.01% Above average: 220.49%
  Average: 13.61%
  10.57% Above average: 141.5%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1415.19 Above average: 310.65%
  Average: 455.56
  1038:56:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.78% Above average: 106.71%
  Average: 27.91%
  2020-05-01 20:34:40882548001152.82 Above average: 196.59%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  1305353237522.76% Above average: 116.36%
  Average: 19.56%
  21.52% Above average: 91.81%
  Average: 23.44%
  30.01% Above average: 220.49%
  Average: 13.61%
  10.57% Above average: 141.5%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1414.97 Above average: 310.6%
  Average: 455.56
  1039:32:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.77% Above average: 106.67%
  Average: 27.91%
  2020-05-08 19:44:28909415041118.18 Above average: 190.68%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1338323312022.7% Above average: 116.05%
  Average: 19.56%
  21.55% Above average: 91.94%
  Average: 23.44%
  30.03% Above average: 220.68%
  Average: 13.61%
  10.58% Above average: 141.63%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1419.88 Above average: 311.68%
  Average: 455.56
  1067:28:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.73% Above average: 106.54%
  Average: 27.91%
  2020-05-09 13:26:4491333600998.75 Above average: 170.31%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  1343133328922.68% Above average: 115.95%
  Average: 19.56%
  21.58% Above average: 92.06%
  Average: 23.44%
  30.03% Above average: 220.65%
  Average: 13.61%
  10.58% Above average: 141.63%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1418.01 Above average: 311.27%
  Average: 455.56
  1073:29:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.74% Above average: 106.57%
  Average: 27.91%
  2020-05-09 21:25:20915132001181.9 Above average: 201.54%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  1344793333122.67% Above average: 115.9%
  Average: 19.56%
  21.59% Above average: 92.11%
  Average: 23.44%
  30.04% Above average: 220.7%
  Average: 13.61%
  10.58% Above average: 141.63%
  Average: 7.47%
  2.08 Above average: 228.57%
  Average: 0.91
  1417.55 Above average: 311.17%
  Average: 455.56
  1075:57:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.81% Above average: 106.83%
  Average: 27.91%
  2020-05-11 00:13:40918496961087.62 Above average: 185.47%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  1349263346422.67% Above average: 115.9%
  Average: 19.56%
  21.59% Above average: 92.11%
  Average: 23.44%
  30.04% Above average: 220.73%
  Average: 13.61%
  10.58% Above average: 141.63%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1419.56 Above average: 311.61%
  Average: 455.56
  1078:23:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.79% Above average: 106.73%
  Average: 27.91%
  2020-05-12 14:29:48922408001132.72 Above average: 193.16%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  1353923355922.68% Above average: 115.95%
  Average: 19.56%
  21.61% Above average: 92.19%
  Average: 23.44%
  30.05% Above average: 220.77%
  Average: 13.61%
  10.58% Above average: 141.63%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1421.66 Above average: 312.07%
  Average: 455.56
  1081:22:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.81% Above average: 106.8%
  Average: 27.91%
  2020-05-12 16:03:04922668961173.13 Above average: 200.05%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1354393356322.67% Above average: 115.9%
  Average: 19.56%
  21.61% Above average: 92.19%
  Average: 23.44%
  30.05% Above average: 220.8%
  Average: 13.61%
  10.58% Above average: 141.63%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1421.3 Above average: 311.99%
  Average: 455.56
  1081:57:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.8% Above average: 106.76%
  Average: 27.91%
  2020-05-14 16:44:21928199041223.47 Above average: 208.63%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1361063369422.63% Above average: 115.7%
  Average: 19.56%
  21.63% Above average: 92.28%
  Average: 23.44%
  30.07% Above average: 220.95%
  Average: 13.61%
  10.59% Above average: 141.77%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1422.46 Above average: 312.24%
  Average: 455.56
  1087:33:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.86% Above average: 106.98%
  Average: 27.91%
  2020-05-14 18:22:22928358001234.18 Above average: 210.46%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1361413370022.63% Above average: 115.7%
  Average: 19.56%
  21.63% Above average: 92.28%
  Average: 23.44%
  30.07% Above average: 220.96%
  Average: 13.61%
  10.59% Above average: 141.77%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1422.4 Above average: 312.23%
  Average: 455.56
  1087:46:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.87% Above average: 107.03%
  Average: 27.91%
  2020-05-14 19:34:22929424961225.13 Above average: 208.92%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1363083373622.63% Above average: 115.7%
  Average: 19.56%
  21.63% Above average: 92.28%
  Average: 23.44%
  30.08% Above average: 221%
  Average: 13.61%
  10.59% Above average: 141.77%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1423.06 Above average: 312.38%
  Average: 455.56
  1088:31:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.86% Above average: 106.99%
  Average: 27.91%
  2020-05-14 23:32:28934231041106.77 Above average: 188.73%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1368483383522.66% Above average: 115.85%
  Average: 19.56%
  21.62% Above average: 92.24%
  Average: 23.44%
  30.09% Above average: 221.05%
  Average: 13.61%
  10.59% Above average: 141.77%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1425.85 Above average: 312.99%
  Average: 455.56
  1092:00:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.87% Above average: 107.01%
  Average: 27.91%
  2020-05-16 17:11:50936204961130.99 Above average: 192.86%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1370853389422.64% Above average: 115.75%
  Average: 19.56%
  21.63% Above average: 92.28%
  Average: 23.44%
  30.09% Above average: 221.08%
  Average: 13.61%
  10.58% Above average: 141.63%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1424.99 Above average: 312.8%
  Average: 455.56
  1094:58:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.76% Above average: 106.64%
  Average: 27.91%
  2020-05-16 19:17:28938024001116.51 Above average: 190.39%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1374303398522.65% Above average: 115.8%
  Average: 19.56%
  21.63% Above average: 92.28%
  Average: 23.44%
  30.11% Above average: 221.24%
  Average: 13.61%
  10.58% Above average: 141.63%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1425.06 Above average: 312.81%
  Average: 455.56
  1097:03:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.69% Above average: 106.37%
  Average: 27.91%
  2020-05-16 20:34:57938818001141.53 Above average: 194.66%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1375663402622.66% Above average: 115.85%
  Average: 19.56%
  21.62% Above average: 92.24%
  Average: 23.44%
  30.12% Above average: 221.31%
  Average: 13.61%
  10.59% Above average: 141.77%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1425.32 Above average: 312.87%
  Average: 455.56
  1097:47:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.65% Above average: 106.25%
  Average: 27.91%
  2020-05-16 20:43:40938924961123.14 Above average: 191.52%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1375853403322.66% Above average: 115.85%
  Average: 19.56%
  21.62% Above average: 92.24%
  Average: 23.44%
  30.12% Above average: 221.32%
  Average: 13.61%
  10.59% Above average: 141.77%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1425.29 Above average: 312.87%
  Average: 455.56
  1097:56:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.64% Above average: 106.21%
  Average: 27.91%
  2020-05-17 18:19:18945068961199.45 Above average: 204.54%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  1382843416422.65% Above average: 115.8%
  Average: 19.56%
  21.66% Above average: 92.41%
  Average: 23.44%
  30.13% Above average: 221.39%
  Average: 13.61%
  10.58% Above average: 141.63%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1427.52 Above average: 313.35%
  Average: 455.56
  1103:23:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.52% Above average: 105.79%
  Average: 27.91%
  2020-05-17 19:13:54945990001135.1 Above average: 193.56%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  1384613421822.66% Above average: 115.85%
  Average: 19.56%
  21.66% Above average: 92.41%
  Average: 23.44%
  30.14% Above average: 221.43%
  Average: 13.61%
  10.59% Above average: 141.77%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1427.71 Above average: 313.4%
  Average: 455.56
  1104:19:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.48% Above average: 105.63%
  Average: 27.91%
  2020-05-17 19:25:10946108001153.78 Above average: 196.75%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  1384813422022.67% Above average: 115.9%
  Average: 19.56%
  21.67% Above average: 92.45%
  Average: 23.44%
  30.14% Above average: 221.44%
  Average: 13.61%
  10.59% Above average: 141.77%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1427.67 Above average: 313.39%
  Average: 455.56
  1104:29:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.47% Above average: 105.59%
  Average: 27.91%
  2020-05-17 23:41:42946331041088.45 Above average: 185.61%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  1385233424122.67% Above average: 115.9%
  Average: 19.56%
  21.67% Above average: 92.45%
  Average: 23.44%
  30.14% Above average: 221.45%
  Average: 13.61%
  10.59% Above average: 141.77%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1427.54 Above average: 313.36%
  Average: 455.56
  1104:50:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.48% Above average: 105.64%
  Average: 27.91%
  2020-05-18 01:07:50947147041068.75 Above average: 182.25%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1386363427422.68% Above average: 115.95%
  Average: 19.56%
  21.67% Above average: 92.45%
  Average: 23.44%
  30.14% Above average: 221.44%
  Average: 13.61%
  10.59% Above average: 141.77%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1427.71 Above average: 313.4%
  Average: 455.56
  1105:40:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.47% Above average: 105.6%
  Average: 27.91%
  2020-05-18 02:08:08947182001058.51 Above average: 180.5%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1386403427822.68% Above average: 115.95%
  Average: 19.56%
  21.67% Above average: 92.45%
  Average: 23.44%
  30.14% Above average: 221.44%
  Average: 13.61%
  10.59% Above average: 141.77%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1427.63 Above average: 313.38%
  Average: 455.56
  1105:46:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.5% Above average: 105.7%
  Average: 27.91%
  2020-05-18 02:59:27947188001056.17 Above average: 180.1%
  Average: 586.42
  4.04 Above average: 348.28%
  Average: 1.16
  1386413427922.68% Above average: 115.95%
  Average: 19.56%
  21.67% Above average: 92.45%
  Average: 23.44%
  30.14% Above average: 221.44%
  Average: 13.61%
  10.59% Above average: 141.77%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1427.44 Above average: 313.34%
  Average: 455.56
  1105:55:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.49% Above average: 105.66%
  Average: 27.91%
  2020-05-18 03:44:51947764001066.43 Above average: 181.85%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  1387023428922.67% Above average: 115.9%
  Average: 19.56%
  21.67% Above average: 92.45%
  Average: 23.44%
  30.14% Above average: 221.47%
  Average: 13.61%
  10.6% Above average: 141.9%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1427.44 Above average: 313.34%
  Average: 455.56
  1106:36:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.52% Above average: 105.75%
  Average: 27.91%
  2020-05-19 18:04:45954076001162.79 Above average: 198.29%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  1393603445122.67% Above average: 115.9%
  Average: 19.56%
  21.64% Above average: 92.32%
  Average: 23.44%
  30.16% Above average: 221.58%
  Average: 13.61%
  10.59% Above average: 141.77%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1430 Above average: 313.9%
  Average: 455.56
  1111:58:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.45% Above average: 105.52%
  Average: 27.91%
  2020-05-23 18:37:10967202001150.26 Above average: 196.15%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  1408863480922.6% Above average: 115.54%
  Average: 19.56%
  21.7% Above average: 92.58%
  Average: 23.44%
  30.18% Above average: 221.73%
  Average: 13.61%
  10.57% Above average: 141.5%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1432.03 Above average: 314.34%
  Average: 455.56
  1125:40:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.51% Above average: 105.74%
  Average: 27.91%
  2020-05-23 20:34:28967727041113.52 Above average: 189.88%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  1409843483822.6% Above average: 115.54%
  Average: 19.56%
  21.7% Above average: 92.58%
  Average: 23.44%
  30.19% Above average: 221.82%
  Average: 13.61%
  10.56% Above average: 141.37%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1431.86 Above average: 314.31%
  Average: 455.56
  1126:25:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.47% Above average: 105.58%
  Average: 27.91%
  2020-05-23 21:42:24968528961105.59 Above average: 188.53%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  1410923486822.6% Above average: 115.54%
  Average: 19.56%
  21.7% Above average: 92.58%
  Average: 23.44%
  30.2% Above average: 221.87%
  Average: 13.61%
  10.57% Above average: 141.5%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1431.96 Above average: 314.33%
  Average: 455.56
  1127:16:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.42% Above average: 105.43%
  Average: 27.91%
  2020-05-24 18:52:53972827041066.35 Above average: 181.84%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  1415893497322.6% Above average: 115.54%
  Average: 19.56%
  21.7% Above average: 92.58%
  Average: 23.44%
  30.2% Above average: 221.93%
  Average: 13.61%
  10.56% Above average: 141.37%
  Average: 7.47%
  2.09 Above average: 229.67%
  Average: 0.91
  1433.75 Above average: 314.72%
  Average: 455.56
  1130:52:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.32% Above average: 105.04%
  Average: 27.91%
  2020-05-28 00:21:53985184001038.67 Above average: 177.12%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  1431623537922.55% Above average: 115.29%
  Average: 19.56%
  21.73% Above average: 92.7%
  Average: 23.44%
  30.24% Above average: 222.17%
  Average: 13.61%
  10.55% Above average: 141.23%
  Average: 7.47%
  2.08 Above average: 228.57%
  Average: 0.91
  1432.97 Above average: 314.55%
  Average: 455.56
  1145:51:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.11% Above average: 104.29%
  Average: 27.91%
  2020-06-03 21:23:48987287041175.07 Above average: 200.38%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  1433313542422.53% Above average: 115.18%
  Average: 19.56%
  21.75% Above average: 92.79%
  Average: 23.44%
  30.24% Above average: 222.17%
  Average: 13.61%
  10.55% Above average: 141.23%
  Average: 7.47%
  2.08 Above average: 228.57%
  Average: 0.91
  1432.12 Above average: 314.36%
  Average: 455.56
  1148:58:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.17% Above average: 104.52%
  Average: 27.91%
  2020-06-03 22:22:55988176961176.81 Above average: 200.68%
  Average: 586.42
  4.05 Above average: 349.14%
  Average: 1.16
  1434683544722.53% Above average: 115.18%
  Average: 19.56%
  21.75% Above average: 92.79%
  Average: 23.44%
  30.24% Above average: 222.17%
  Average: 13.61%
  10.55% Above average: 141.23%
  Average: 7.47%
  2.08 Above average: 228.57%
  Average: 0.91
  1432.7 Above average: 314.49%
  Average: 455.56
  1149:33:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.15% Above average: 104.44%
  Average: 27.91%
  2020-06-07 03:56:39100131000942.85 Above average: 160.78%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  1448433590722.51% Above average: 115.08%
  Average: 19.56%
  21.81% Above average: 93.05%
  Average: 23.44%
  30.24% Above average: 222.21%
  Average: 13.61%
  10.54% Above average: 141.1%
  Average: 7.47%
  2.07 Above average: 227.47%
  Average: 0.91
  1430.34 Above average: 313.97%
  Average: 455.56
  1166:45:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.16% Above average: 104.49%
  Average: 27.91%
  2020-06-07 06:32:53100186000971.38 Above average: 165.65%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  1448803592122.51% Above average: 115.08%
  Average: 19.56%
  21.81% Above average: 93.05%
  Average: 23.44%
  30.24% Above average: 222.21%
  Average: 13.61%
  10.54% Above average: 141.1%
  Average: 7.47%
  2.07 Above average: 227.47%
  Average: 0.91
  1430.31 Above average: 313.97%
  Average: 455.56
  1167:25:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.2% Above average: 104.63%
  Average: 27.91%
  2020-06-09 15:01:321006570001030.62 Above average: 175.75%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  1453833608022.5% Above average: 115.03%
  Average: 19.56%
  21.8% Above average: 93%
  Average: 23.44%
  30.26% Above average: 222.33%
  Average: 13.61%
  10.54% Above average: 141.1%
  Average: 7.47%
  2.06 Above average: 226.37%
  Average: 0.91
  1428.83 Above average: 313.64%
  Average: 455.56
  1174:07:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.27% Above average: 104.88%
  Average: 27.91%
  2020-06-10 16:52:30100677000968.57 Above average: 165.17%
  Average: 586.42
  4.03 Above average: 347.41%
  Average: 1.16
  1454003609122.5% Above average: 115.03%
  Average: 19.56%
  21.8% Above average: 93%
  Average: 23.44%
  30.26% Above average: 222.33%
  Average: 13.61%
  10.53% Above average: 140.96%
  Average: 7.47%
  2.06 Above average: 226.37%
  Average: 0.91
  1428.48 Above average: 313.57%
  Average: 455.56
  1174:38:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.29% Above average: 104.93%
  Average: 27.91%
  2020-06-14 21:47:261013760001075.72 Above average: 183.44%
  Average: 586.42
  4.02 Above average: 346.55%
  Average: 1.16
  1462193634322.47% Above average: 114.88%
  Average: 19.56%
  21.83% Above average: 93.13%
  Average: 23.44%
  30.26% Above average: 222.31%
  Average: 13.61%
  10.53% Above average: 140.96%
  Average: 7.47%
  2.06 Above average: 226.37%
  Average: 0.91
  1425.03 Above average: 312.81%
  Average: 455.56
  1185:39:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.2% Above average: 104.62%
  Average: 27.91%
  2020-06-16 16:38:201015350001057.21 Above average: 180.28%
  Average: 586.42
  4.02 Above average: 346.55%
  Average: 1.16
  1464463639222.47% Above average: 114.88%
  Average: 19.56%
  21.84% Above average: 93.17%
  Average: 23.44%
  30.26% Above average: 222.31%
  Average: 13.61%
  10.53% Above average: 140.96%
  Average: 7.47%
  2.06 Above average: 226.37%
  Average: 0.91
  1425.02 Above average: 312.81%
  Average: 455.56
  1187:31:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.26% Above average: 104.82%
  Average: 27.91%
  2020-06-18 17:30:071021900001199.03 Above average: 204.47%
  Average: 586.42
  4.02 Above average: 346.55%
  Average: 1.16
  1471413655922.47% Above average: 114.88%
  Average: 19.56%
  21.85% Above average: 93.22%
  Average: 23.44%
  30.29% Above average: 222.58%
  Average: 13.61%
  10.53% Above average: 140.96%
  Average: 7.47%
  2.05 Above average: 225.27%
  Average: 0.91
  1424.14 Above average: 312.61%
  Average: 455.56
  1195:55:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.27% Above average: 104.86%
  Average: 27.91%
  2020-06-23 15:41:131042190001089.05 Above average: 185.71%
  Average: 586.42
  4.02 Above average: 346.55%
  Average: 1.16
  1494953721022.4% Above average: 114.52%
  Average: 19.56%
  21.94% Above average: 93.6%
  Average: 23.44%
  30.3% Above average: 222.64%
  Average: 13.61%
  10.5% Above average: 140.56%
  Average: 7.47%
  2.03 Above average: 223.08%
  Average: 0.91
  1417.01 Above average: 311.05%
  Average: 455.56
  1225:48:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.13% Above average: 104.38%
  Average: 27.91%
  2020-06-23 23:41:341044330001137.56 Above average: 193.98%
  Average: 586.42
  4.02 Above average: 346.55%
  Average: 1.16
  1497433727222.39% Above average: 114.47%
  Average: 19.56%
  21.95% Above average: 93.64%
  Average: 23.44%
  30.29% Above average: 222.56%
  Average: 13.61%
  10.51% Above average: 140.7%
  Average: 7.47%
  2.03 Above average: 223.08%
  Average: 0.91
  1417.09 Above average: 311.07%
  Average: 455.56
  1228:15:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.2% Above average: 104.62%
  Average: 27.91%
  2020-07-01 09:29:321066010001047.02 Above average: 178.54%
  Average: 586.42
  4 Above average: 344.83%
  Average: 1.16
  1523523806522.35% Above average: 114.26%
  Average: 19.56%
  22.02% Above average: 93.94%
  Average: 23.44%
  30.3% Above average: 222.65%
  Average: 13.61%
  10.49% Above average: 140.43%
  Average: 7.47%
  2.02 Above average: 221.98%
  Average: 0.91
  1411.77 Above average: 309.9%
  Average: 455.56
  1258:28:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.15% Above average: 104.45%
  Average: 27.91%
  2020-07-01 18:21:331068340001228.98 Above average: 209.57%
  Average: 586.42
  4.01 Above average: 345.69%
  Average: 1.16
  1525533809022.33% Above average: 114.16%
  Average: 19.56%
  22.05% Above average: 94.07%
  Average: 23.44%
  30.3% Above average: 222.65%
  Average: 13.61%
  10.49% Above average: 140.43%
  Average: 7.47%
  2.02 Above average: 221.98%
  Average: 0.91
  1412.58 Above average: 310.08%
  Average: 455.56
  1260:30:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.09% Above average: 104.22%
  Average: 27.91%
  2020-07-07 18:20:281082530001068.39 Above average: 182.19%
  Average: 586.42
  3.99 Above average: 343.97%
  Average: 1.16
  1544363874922.28% Above average: 113.91%
  Average: 19.56%
  22.08% Above average: 94.2%
  Average: 23.44%
  30.29% Above average: 222.58%
  Average: 13.61%
  10.46% Above average: 140.03%
  Average: 7.47%
  2.01 Above average: 220.88%
  Average: 0.91
  1406.55 Above average: 308.75%
  Average: 455.56
  1282:43:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.1% Above average: 104.28%
  Average: 27.91%
  2020-07-07 18:46:171082990001049.3 Above average: 178.93%
  Average: 586.42
  3.99 Above average: 343.97%
  Average: 1.16
  1545413878022.28% Above average: 113.91%
  Average: 19.56%
  22.08% Above average: 94.2%
  Average: 23.44%
  30.29% Above average: 222.58%
  Average: 13.61%
  10.46% Above average: 140.03%
  Average: 7.47%
  2.01 Above average: 220.88%
  Average: 0.91
  1406.38 Above average: 308.71%
  Average: 455.56
  1283:25:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.1% Above average: 104.25%
  Average: 27.91%
  2020-07-10 20:29:431084570001110.33 Above average: 189.34%
  Average: 586.42
  3.98 Above average: 343.1%
  Average: 1.16
  1546933882122.27% Above average: 113.85%
  Average: 19.56%
  22.09% Above average: 94.24%
  Average: 23.44%
  30.29% Above average: 222.57%
  Average: 13.61%
  10.45% Above average: 139.89%
  Average: 7.47%
  2 Above average: 219.78%
  Average: 0.91
  1405.54 Above average: 308.53%
  Average: 455.56
  1286:04:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.13% Above average: 104.36%
  Average: 27.91%
  2020-07-15 13:08:331088150001148.66 Above average: 195.88%
  Average: 586.42
  3.98 Above average: 343.1%
  Average: 1.16
  1551843896222.25% Above average: 113.75%
  Average: 19.56%
  22.1% Above average: 94.28%
  Average: 23.44%
  30.29% Above average: 222.55%
  Average: 13.61%
  10.45% Above average: 139.89%
  Average: 7.47%
  2 Above average: 219.78%
  Average: 0.91
  1402.09 Above average: 307.77%
  Average: 455.56
  1293:29:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.23% Above average: 104.71%
  Average: 27.91%
  2020-07-19 22:20:391091520001141.5 Above average: 194.66%
  Average: 586.42
  3.98 Above average: 343.1%
  Average: 1.16
  1556603911522.23% Above average: 113.65%
  Average: 19.56%
  22.11% Above average: 94.33%
  Average: 23.44%
  30.29% Above average: 222.57%
  Average: 13.61%
  10.45% Above average: 139.89%
  Average: 7.47%
  1.99 Above average: 218.68%
  Average: 0.91
  1397.76 Above average: 306.82%
  Average: 455.56
  1301:30:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.17% Above average: 104.52%
  Average: 27.91%
  2020-07-20 20:13:481092880001160 Above average: 197.81%
  Average: 586.42
  3.98 Above average: 343.1%
  Average: 1.16
  1558173915122.22% Above average: 113.6%
  Average: 19.56%
  22.12% Above average: 94.37%
  Average: 23.44%
  30.29% Above average: 222.58%
  Average: 13.61%
  10.44% Above average: 139.76%
  Average: 7.47%
  1.99 Above average: 218.68%
  Average: 0.91
  1397.02 Above average: 306.66%
  Average: 455.56
  1303:49:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.18% Above average: 104.54%
  Average: 27.91%
  2020-07-21 18:10:051095020001056.12 Above average: 180.1%
  Average: 586.42
  3.98 Above average: 343.1%
  Average: 1.16
  1560263919122.23% Above average: 113.65%
  Average: 19.56%
  22.11% Above average: 94.33%
  Average: 23.44%
  30.3% Above average: 222.59%
  Average: 13.61%
  10.44% Above average: 139.76%
  Average: 7.47%
  1.99 Above average: 218.68%
  Average: 0.91
  1397.25 Above average: 306.71%
  Average: 455.56
  1306:09:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.15% Above average: 104.44%
  Average: 27.91%
  2020-07-21 22:17:101096530001099.92 Above average: 187.57%
  Average: 586.42
  3.98 Above average: 343.1%
  Average: 1.16
  1562383924422.23% Above average: 113.65%
  Average: 19.56%
  22.12% Above average: 94.37%
  Average: 23.44%
  30.3% Above average: 222.59%
  Average: 13.61%
  10.44% Above average: 139.76%
  Average: 7.47%
  1.99 Above average: 218.68%
  Average: 0.91
  1397.7 Above average: 306.81%
  Average: 455.56
  1307:32:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.13% Above average: 104.37%
  Average: 27.91%
  2020-07-21 22:42:291096980001140.18 Above average: 194.43%
  Average: 586.42
  3.98 Above average: 343.1%
  Average: 1.16
  1562593925222.23% Above average: 113.65%
  Average: 19.56%
  22.12% Above average: 94.37%
  Average: 23.44%
  30.3% Above average: 222.59%
  Average: 13.61%
  10.44% Above average: 139.76%
  Average: 7.47%
  1.99 Above average: 218.68%
  Average: 0.91
  1397.42 Above average: 306.75%
  Average: 455.56
  1308:20:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.12% Above average: 104.34%
  Average: 27.91%
  2020-07-22 20:45:131097010001112.47 Above average: 189.71%
  Average: 586.42
  3.98 Above average: 343.1%
  Average: 1.16
  1562613925822.23% Above average: 113.65%
  Average: 19.56%
  22.12% Above average: 94.37%
  Average: 23.44%
  30.3% Above average: 222.59%
  Average: 13.61%
  10.44% Above average: 139.76%
  Average: 7.47%
  1.99 Above average: 218.68%
  Average: 0.91
  1397.16 Above average: 306.69%
  Average: 455.56
  1308:37:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.14% Above average: 104.42%
  Average: 27.91%
  2020-07-25 01:52:371101700001059.04 Above average: 180.59%
  Average: 586.42
  3.98 Above average: 343.1%
  Average: 1.16
  1572093952922.22% Above average: 113.6%
  Average: 19.56%
  22.16% Above average: 94.54%
  Average: 23.44%
  30.3% Above average: 222.62%
  Average: 13.61%
  10.44% Above average: 139.76%
  Average: 7.47%
  1.99 Above average: 218.68%
  Average: 0.91
  1395.14 Above average: 306.25%
  Average: 455.56
  1316:07:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.14% Above average: 104.41%
  Average: 27.91%
  2020-07-26 15:59:311102660001149.39 Above average: 196%
  Average: 586.42
  3.98 Above average: 343.1%
  Average: 1.16
  1573793957222.21% Above average: 113.55%
  Average: 19.56%
  22.17% Above average: 94.58%
  Average: 23.44%
  30.3% Above average: 222.6%
  Average: 13.61%
  10.44% Above average: 139.76%
  Average: 7.47%
  1.99 Above average: 218.68%
  Average: 0.91
  1393.46 Above average: 305.88%
  Average: 455.56
  1318:51:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.13% Above average: 104.37%
  Average: 27.91%
  2020-07-26 22:42:241103950001107.38 Above average: 188.84%
  Average: 586.42
  3.97 Above average: 342.24%
  Average: 1.16
  1576113966722.2% Above average: 113.5%
  Average: 19.56%
  22.18% Above average: 94.62%
  Average: 23.44%
  30.3% Above average: 222.61%
  Average: 13.61%
  10.45% Above average: 139.89%
  Average: 7.47%
  1.99 Above average: 218.68%
  Average: 0.91
  1392.08 Above average: 305.58%
  Average: 455.56
  1321:42:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.14% Above average: 104.4%
  Average: 27.91%
  2020-07-29 04:33:42110860000848.84 Above average: 144.75%
  Average: 586.42
  3.96 Above average: 341.38%
  Average: 1.16
  1583783995222.17% Above average: 113.34%
  Average: 19.56%
  22.21% Above average: 94.75%
  Average: 23.44%
  30.29% Above average: 222.56%
  Average: 13.61%
  10.44% Above average: 139.76%
  Average: 7.47%
  1.98 Above average: 217.58%
  Average: 0.91
  1383.88 Above average: 303.78%
  Average: 455.56
  1335:08:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.83% Above average: 103.3%
  Average: 27.91%
  2020-07-29 04:41:27110865000886.13 Above average: 151.11%
  Average: 586.42
  3.96 Above average: 341.38%
  Average: 1.16
  1584013995922.17% Above average: 113.34%
  Average: 19.56%
  22.21% Above average: 94.75%
  Average: 23.44%
  30.29% Above average: 222.55%
  Average: 13.61%
  10.44% Above average: 139.76%
  Average: 7.47%
  1.98 Above average: 217.58%
  Average: 0.91
  1383.81 Above average: 303.76%
  Average: 455.56
  1335:15:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.82% Above average: 103.27%
  Average: 27.91%
  2020-07-29 04:50:34110881000911.36 Above average: 155.41%
  Average: 586.42
  3.96 Above average: 341.38%
  Average: 1.16
  1584183996322.17% Above average: 113.34%
  Average: 19.56%
  22.21% Above average: 94.75%
  Average: 23.44%
  30.29% Above average: 222.56%
  Average: 13.61%
  10.43% Above average: 139.63%
  Average: 7.47%
  1.98 Above average: 217.58%
  Average: 0.91
  1383.87 Above average: 303.77%
  Average: 455.56
  1335:23:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.81% Above average: 103.24%
  Average: 27.91%
  2020-07-29 07:48:39110892000936.65 Above average: 159.72%
  Average: 586.42
  3.96 Above average: 341.38%
  Average: 1.16
  1584523998222.17% Above average: 113.34%
  Average: 19.56%
  22.2% Above average: 94.71%
  Average: 23.44%
  30.29% Above average: 222.58%
  Average: 13.61%
  10.44% Above average: 139.76%
  Average: 7.47%
  1.98 Above average: 217.58%
  Average: 0.91
  1383.58 Above average: 303.71%
  Average: 455.56
  1335:48:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.8% Above average: 103.21%
  Average: 27.91%
  2020-07-29 23:57:491110770001154.29 Above average: 196.84%
  Average: 586.42
  3.96 Above average: 341.38%
  Average: 1.16
  1586734005922.17% Above average: 113.34%
  Average: 19.56%
  22.2% Above average: 94.71%
  Average: 23.44%
  30.3% Above average: 222.6%
  Average: 13.61%
  10.44% Above average: 139.76%
  Average: 7.47%
  1.98 Above average: 217.58%
  Average: 0.91
  1382.77 Above average: 303.53%
  Average: 455.56
  1338:49:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.73% Above average: 102.93%
  Average: 27.91%
  2020-07-31 02:49:511113460001169.68 Above average: 199.46%
  Average: 586.42
  3.96 Above average: 341.38%
  Average: 1.16
  1589334012822.16% Above average: 113.29%
  Average: 19.56%
  22.21% Above average: 94.75%
  Average: 23.44%
  30.3% Above average: 222.61%
  Average: 13.61%
  10.43% Above average: 139.63%
  Average: 7.47%
  1.97 Above average: 216.48%
  Average: 0.91
  1380.65 Above average: 303.07%
  Average: 455.56
  1344:07:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.69% Above average: 102.8%
  Average: 27.91%
  2020-08-07 01:55:101126480001021.13 Above average: 174.13%
  Average: 586.42
  3.94 Above average: 339.66%
  Average: 1.16
  1606354076022.15% Above average: 113.24%
  Average: 19.56%
  22.26% Above average: 94.97%
  Average: 23.44%
  30.3% Above average: 222.64%
  Average: 13.61%
  10.43% Above average: 139.63%
  Average: 7.47%
  1.96 Above average: 215.38%
  Average: 0.91
  1373.18 Above average: 301.43%
  Average: 455.56
  1367:14:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.59% Above average: 102.45%
  Average: 27.91%
  2020-08-10 03:12:301130760001101.47 Above average: 187.83%
  Average: 586.42
  3.93 Above average: 338.79%
  Average: 1.16
  1610874093722.15% Above average: 113.24%
  Average: 19.56%
  22.26% Above average: 94.97%
  Average: 23.44%
  30.29% Above average: 222.55%
  Average: 13.61%
  10.42% Above average: 139.49%
  Average: 7.47%
  1.95 Above average: 214.29%
  Average: 0.91
  1369.2 Above average: 300.55%
  Average: 455.56
  1376:25:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.56% Above average: 102.32%
  Average: 27.91%
  2020-08-14 03:13:131136120001165.16 Above average: 198.69%
  Average: 586.42
  3.93 Above average: 338.79%
  Average: 1.16
  1618174114422.12% Above average: 113.09%
  Average: 19.56%
  22.27% Above average: 95.01%
  Average: 23.44%
  30.27% Above average: 222.43%
  Average: 13.61%
  10.43% Above average: 139.63%
  Average: 7.47%
  1.95 Above average: 214.29%
  Average: 0.91
  1367.31 Above average: 300.14%
  Average: 455.56
  1384:51:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.65% Above average: 102.64%
  Average: 27.91%
  2020-08-18 21:26:101141840001026.66 Above average: 175.07%
  Average: 586.42
  3.93 Above average: 338.79%
  Average: 1.16
  1625074140122.12% Above average: 113.09%
  Average: 19.56%
  22.28% Above average: 95.05%
  Average: 23.44%
  30.27% Above average: 222.38%
  Average: 13.61%
  10.4% Above average: 139.22%
  Average: 7.47%
  1.94 Above average: 213.19%
  Average: 0.91
  1364.8 Above average: 299.59%
  Average: 455.56
  1394:23:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.65% Above average: 102.65%
  Average: 27.91%
  2020-08-18 22:16:311141990001001.43 Above average: 170.77%
  Average: 586.42
  3.92 Above average: 337.93%
  Average: 1.16
  1625134141122.12% Above average: 113.09%
  Average: 19.56%
  22.28% Above average: 95.05%
  Average: 23.44%
  30.27% Above average: 222.38%
  Average: 13.61%
  10.4% Above average: 139.22%
  Average: 7.47%
  1.94 Above average: 213.19%
  Average: 0.91
  1364.19 Above average: 299.45%
  Average: 455.56
  1395:12:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.64% Above average: 102.62%
  Average: 27.91%
  2020-08-19 19:35:271142900001142.66 Above average: 194.85%
  Average: 586.42
  3.93 Above average: 338.79%
  Average: 1.16
  1626144142822.11% Above average: 113.04%
  Average: 19.56%
  22.3% Above average: 95.14%
  Average: 23.44%
  30.27% Above average: 222.37%
  Average: 13.61%
  10.4% Above average: 139.22%
  Average: 7.47%
  1.94 Above average: 213.19%
  Average: 0.91
  1362.9 Above average: 299.17%
  Average: 455.56
  1397:38:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.66% Above average: 102.7%
  Average: 27.91%
  2020-08-23 17:10:181143910001003.12 Above average: 171.06%
  Average: 586.42
  3.92 Above average: 337.93%
  Average: 1.16
  1627384149722.11% Above average: 113.04%
  Average: 19.56%
  22.29% Above average: 95.09%
  Average: 23.44%
  30.26% Above average: 222.33%
  Average: 13.61%
  10.4% Above average: 139.22%
  Average: 7.47%
  1.94 Above average: 213.19%
  Average: 0.91
  1360.79 Above average: 298.71%
  Average: 455.56
  1401:02:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.65% Above average: 102.66%
  Average: 27.91%
  2020-08-25 13:03:261148110001093.35 Above average: 186.44%
  Average: 586.42
  3.92 Above average: 337.93%
  Average: 1.16
  1633044167322.1% Above average: 112.99%
  Average: 19.56%
  22.28% Above average: 95.05%
  Average: 23.44%
  30.25% Above average: 222.3%
  Average: 13.61%
  10.39% Above average: 139.09%
  Average: 7.47%
  1.94 Above average: 213.19%
  Average: 0.91
  1360.95 Above average: 298.74%
  Average: 455.56
  1406:00:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.67% Above average: 102.74%
  Average: 27.91%
  2020-08-29 19:29:381149630001091.6 Above average: 186.15%
  Average: 586.42
  3.92 Above average: 337.93%
  Average: 1.16
  1634554171422.1% Above average: 112.99%
  Average: 19.56%
  22.28% Above average: 95.05%
  Average: 23.44%
  30.25% Above average: 222.28%
  Average: 13.61%
  10.39% Above average: 139.09%
  Average: 7.47%
  1.93 Above average: 212.09%
  Average: 0.91
  1359.77 Above average: 298.48%
  Average: 455.56
  1409:06:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.69% Above average: 102.81%
  Average: 27.91%
  2020-09-01 07:37:591151580001035.08 Above average: 176.51%
  Average: 586.42
  3.92 Above average: 337.93%
  Average: 1.16
  1636504178922.1% Above average: 112.99%
  Average: 19.56%
  22.27% Above average: 95.01%
  Average: 23.44%
  30.25% Above average: 222.23%
  Average: 13.61%
  10.39% Above average: 139.09%
  Average: 7.47%
  1.93 Above average: 212.09%
  Average: 0.91
  1359.02 Above average: 298.32%
  Average: 455.56
  1412:16:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.73% Above average: 102.93%
  Average: 27.91%
  2020-09-02 01:04:101151820001023.59 Above average: 174.55%
  Average: 586.42
  3.92 Above average: 337.93%
  Average: 1.16
  1636614179922.1% Above average: 112.99%
  Average: 19.56%
  22.28% Above average: 95.05%
  Average: 23.44%
  30.25% Above average: 222.23%
  Average: 13.61%
  10.38% Above average: 138.96%
  Average: 7.47%
  1.93 Above average: 212.09%
  Average: 0.91
  1358 Above average: 298.09%
  Average: 455.56
  1413:37:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.73% Above average: 102.94%
  Average: 27.91%
  2020-09-12 21:13:53115688000963.88 Above average: 164.37%
  Average: 586.42
  3.91 Above average: 337.07%
  Average: 1.16
  1646014209422.11% Above average: 113.04%
  Average: 19.56%
  22.23% Above average: 94.84%
  Average: 23.44%
  30.22% Above average: 222.03%
  Average: 13.61%
  10.37% Above average: 138.82%
  Average: 7.47%
  1.93 Above average: 212.09%
  Average: 0.91
  1356.93 Above average: 297.86%
  Average: 455.56
  1420:57:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.72% Above average: 102.91%
  Average: 27.91%
  2020-09-22 02:10:061161090001045.83 Above average: 178.34%
  Average: 586.42
  3.91 Above average: 337.07%
  Average: 1.16
  1651804226522.1% Above average: 112.99%
  Average: 19.56%
  22.24% Above average: 94.88%
  Average: 23.44%
  30.22% Above average: 222.01%
  Average: 13.61%
  10.37% Above average: 138.82%
  Average: 7.47%
  1.93 Above average: 212.09%
  Average: 0.91
  1353.85 Above average: 297.18%
  Average: 455.56
  1429:21:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.82% Above average: 103.25%
  Average: 27.91%
  2020-09-22 22:27:111164230001161.25 Above average: 198.02%
  Average: 586.42
  3.91 Above average: 337.07%
  Average: 1.16
  1655754236122.1% Above average: 112.99%
  Average: 19.56%
  22.26% Above average: 94.97%
  Average: 23.44%
  30.22% Above average: 222.04%
  Average: 13.61%
  10.37% Above average: 138.82%
  Average: 7.47%
  1.93 Above average: 212.09%
  Average: 0.91
  1354.51 Above average: 297.33%
  Average: 455.56
  1432:31:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.81% Above average: 103.21%
  Average: 27.91%
  2020-09-24 09:09:551166560001101 Above average: 187.75%
  Average: 586.42
  3.91 Above average: 337.07%
  Average: 1.16
  1658204244822.1% Above average: 112.99%
  Average: 19.56%
  22.22% Above average: 94.8%
  Average: 23.44%
  30.21% Above average: 221.98%
  Average: 13.61%
  10.36% Above average: 138.69%
  Average: 7.47%
  1.93 Above average: 212.09%
  Average: 0.91
  1354.31 Above average: 297.28%
  Average: 455.56
  1435:36:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.78% Above average: 103.11%
  Average: 27.91%
  2020-10-02 18:29:27117217000944.53 Above average: 161.07%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  1665264271422.11% Above average: 113.04%
  Average: 19.56%
  22.19% Above average: 94.67%
  Average: 23.44%
  30.22% Above average: 222.01%
  Average: 13.61%
  10.35% Above average: 138.55%
  Average: 7.47%
  1.92 Above average: 210.99%
  Average: 0.91
  1352.38 Above average: 296.86%
  Average: 455.56
  1444:34:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.83% Above average: 103.29%
  Average: 27.91%
  2020-10-07 13:47:301173670001055.72 Above average: 180.03%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  1669654282822.12% Above average: 113.09%
  Average: 19.56%
  22.19% Above average: 94.67%
  Average: 23.44%
  30.22% Above average: 222.02%
  Average: 13.61%
  10.34% Above average: 138.42%
  Average: 7.47%
  1.92 Above average: 210.99%
  Average: 0.91
  1351.42 Above average: 296.65%
  Average: 455.56
  1447:27:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.83% Above average: 103.3%
  Average: 27.91%
  2020-10-08 04:04:221174830001048.45 Above average: 178.79%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  1672704289122.11% Above average: 113.04%
  Average: 19.56%
  22.18% Above average: 94.62%
  Average: 23.44%
  30.21% Above average: 221.96%
  Average: 13.61%
  10.34% Above average: 138.42%
  Average: 7.47%
  1.92 Above average: 210.99%
  Average: 0.91
  1350.89 Above average: 296.53%
  Average: 455.56
  1449:27:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.78% Above average: 103.13%
  Average: 27.91%
  2020-10-09 15:00:021174960001030.52 Above average: 175.73%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  1673064290722.11% Above average: 113.04%
  Average: 19.56%
  22.18% Above average: 94.62%
  Average: 23.44%
  30.21% Above average: 221.96%
  Average: 13.61%
  10.34% Above average: 138.42%
  Average: 7.47%
  1.92 Above average: 210.99%
  Average: 0.91
  1350.68 Above average: 296.49%
  Average: 455.56
  1449:50:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.84% Above average: 103.34%
  Average: 27.91%
  2020-10-12 21:20:08117702000944.14 Above average: 161%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  1676544302522.11% Above average: 113.04%
  Average: 19.56%
  22.19% Above average: 94.67%
  Average: 23.44%
  30.21% Above average: 221.94%
  Average: 13.61%
  10.34% Above average: 138.42%
  Average: 7.47%
  1.92 Above average: 210.99%
  Average: 0.91
  1348.9 Above average: 296.1%
  Average: 455.56
  1454:17:40989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.89% Above average: 103.52%
  Average: 27.91%
  2020-10-19 23:57:171182580001092.3 Above average: 186.27%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  1688824335722.09% Above average: 112.93%
  Average: 19.56%
  22.19% Above average: 94.67%
  Average: 23.44%
  30.21% Above average: 221.98%
  Average: 13.61%
  10.33% Above average: 138.29%
  Average: 7.47%
  1.92 Above average: 210.99%
  Average: 0.91
  1342.44 Above average: 294.68%
  Average: 455.56
  1468:12:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.9% Above average: 103.56%
  Average: 27.91%
  2020-10-20 00:50:351182590001085.47 Above average: 185.1%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  1688824335822.09% Above average: 112.93%
  Average: 19.56%
  22.19% Above average: 94.67%
  Average: 23.44%
  30.21% Above average: 221.98%
  Average: 13.61%
  10.33% Above average: 138.29%
  Average: 7.47%
  1.92 Above average: 210.99%
  Average: 0.91
  1342.39 Above average: 294.67%
  Average: 455.56
  1468:15:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.92% Above average: 103.63%
  Average: 27.91%
  2020-10-30 01:23:131189000001081.71 Above average: 184.46%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  1703294376922.05% Above average: 112.73%
  Average: 19.56%
  22.16% Above average: 94.54%
  Average: 23.44%
  30.21% Above average: 221.94%
  Average: 13.61%
  10.33% Above average: 138.29%
  Average: 7.47%
  1.91 Above average: 209.89%
  Average: 0.91
  1335.44 Above average: 293.14%
  Average: 455.56
  1483:54:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.96% Above average: 103.74%
  Average: 27.91%
  2020-10-31 18:13:371189640001124.43 Above average: 191.74%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  1704914380622.05% Above average: 112.73%
  Average: 19.56%
  22.16% Above average: 94.54%
  Average: 23.44%
  30.21% Above average: 221.97%
  Average: 13.61%
  10.33% Above average: 138.29%
  Average: 7.47%
  1.91 Above average: 209.89%
  Average: 0.91
  1334.55 Above average: 292.95%
  Average: 455.56
  1485:41:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.97% Above average: 103.8%
  Average: 27.91%
  2020-11-02 14:13:581189770001125.38 Above average: 191.91%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  1705034381122.05% Above average: 112.73%
  Average: 19.56%
  22.16% Above average: 94.54%
  Average: 23.44%
  30.21% Above average: 221.97%
  Average: 13.61%
  10.33% Above average: 138.29%
  Average: 7.47%
  1.91 Above average: 209.89%
  Average: 0.91
  1334.43 Above average: 292.92%
  Average: 455.56
  1485:59:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  28.99% Above average: 103.87%
  Average: 27.91%
  2020-11-04 20:44:191196110001111.1 Above average: 189.47%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  1714924404422.02% Above average: 112.58%
  Average: 19.56%
  22.19% Above average: 94.67%
  Average: 23.44%
  30.22% Above average: 222.04%
  Average: 13.61%
  10.35% Above average: 138.55%
  Average: 7.47%
  1.91 Above average: 209.89%
  Average: 0.91
  1334.36 Above average: 292.91%
  Average: 455.56
  1493:59:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.02% Above average: 103.97%
  Average: 27.91%
  2020-11-06 16:35:411197000001042.75 Above average: 177.82%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  1716804411722.05% Above average: 112.73%
  Average: 19.56%
  22.2% Above average: 94.71%
  Average: 23.44%
  30.22% Above average: 222.06%
  Average: 13.61%
  10.36% Above average: 138.69%
  Average: 7.47%
  1.91 Above average: 209.89%
  Average: 0.91
  1333.59 Above average: 292.74%
  Average: 455.56
  1495:57:50989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.08% Above average: 104.2%
  Average: 27.91%
  2020-11-07 15:11:041198440001172.01 Above average: 199.86%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  1719254417322.04% Above average: 112.68%
  Average: 19.56%
  22.21% Above average: 94.75%
  Average: 23.44%
  30.23% Above average: 222.09%
  Average: 13.61%
  10.36% Above average: 138.69%
  Average: 7.47%
  1.91 Above average: 209.89%
  Average: 0.91
  1333.66 Above average: 292.75%
  Average: 455.56
  1497:41:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.08% Above average: 104.19%
  Average: 27.91%
  2020-11-09 08:41:401203490001091.36 Above average: 186.11%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  1728874444822.04% Above average: 112.68%
  Average: 19.56%
  22.22% Above average: 94.8%
  Average: 23.44%
  30.24% Above average: 222.16%
  Average: 13.61%
  10.36% Above average: 138.69%
  Average: 7.47%
  1.91 Above average: 209.89%
  Average: 0.91
  1331.81 Above average: 292.35%
  Average: 455.56
  1506:05:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.08% Above average: 104.18%
  Average: 27.91%
  2020-11-28 17:37:061211800001124.58 Above average: 191.77%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  1742594488022.08% Above average: 112.88%
  Average: 19.56%
  22.18% Above average: 94.62%
  Average: 23.44%
  30.26% Above average: 222.36%
  Average: 13.61%
  10.35% Above average: 138.55%
  Average: 7.47%
  1.91 Above average: 209.89%
  Average: 0.91
  1327.72 Above average: 291.45%
  Average: 455.56
  1521:09:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.14% Above average: 104.41%
  Average: 27.91%
  2020-12-05 18:55:001213750001084.49 Above average: 184.93%
  Average: 586.42
  3.88 Above average: 334.48%
  Average: 1.16
  1746534497522.07% Above average: 112.83%
  Average: 19.56%
  22.17% Above average: 94.58%
  Average: 23.44%
  30.26% Above average: 222.32%
  Average: 13.61%
  10.35% Above average: 138.55%
  Average: 7.47%
  1.91 Above average: 209.89%
  Average: 0.91
  1327.03 Above average: 291.3%
  Average: 455.56
  1524:23:20989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.15% Above average: 104.45%
  Average: 27.91%
  2020-12-09 01:29:251217960001200.32 Above average: 204.69%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  1754334512722.06% Above average: 112.78%
  Average: 19.56%
  22.18% Above average: 94.62%
  Average: 23.44%
  30.26% Above average: 222.32%
  Average: 13.61%
  10.36% Above average: 138.69%
  Average: 7.47%
  1.91 Above average: 209.89%
  Average: 0.91
  1328.14 Above average: 291.54%
  Average: 455.56
  1528:24:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.1% Above average: 104.28%
  Average: 27.91%
  2020-12-09 03:11:481218220001236.34 Above average: 210.83%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  1754864513322.05% Above average: 112.73%
  Average: 19.56%
  22.19% Above average: 94.67%
  Average: 23.44%
  30.26% Above average: 222.32%
  Average: 13.61%
  10.36% Above average: 138.69%
  Average: 7.47%
  1.91 Above average: 209.89%
  Average: 0.91
  1327.56 Above average: 291.41%
  Average: 455.56
  1529:24:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.1% Above average: 104.25%
  Average: 27.91%
  2020-12-10 19:05:231218860001220.44 Above average: 208.12%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  1756274517222.05% Above average: 112.73%
  Average: 19.56%
  22.19% Above average: 94.67%
  Average: 23.44%
  30.26% Above average: 222.36%
  Average: 13.61%
  10.36% Above average: 138.69%
  Average: 7.47%
  1.91 Above average: 209.89%
  Average: 0.91
  1327.03 Above average: 291.3%
  Average: 455.56
  1530:49:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.14% Above average: 104.42%
  Average: 27.91%
  2020-12-18 18:43:231227560001237.92 Above average: 211.1%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  1774074559122.02% Above average: 112.58%
  Average: 19.56%
  22.25% Above average: 94.92%
  Average: 23.44%
  30.24% Above average: 222.21%
  Average: 13.61%
  10.38% Above average: 138.96%
  Average: 7.47%
  1.91 Above average: 209.89%
  Average: 0.91
  1323.39 Above average: 290.5%
  Average: 455.56
  1545:58:30989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.16% Above average: 104.48%
  Average: 27.91%
  2020-12-20 17:41:171230140001035.44 Above average: 176.57%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  1778004572822.02% Above average: 112.58%
  Average: 19.56%
  22.22% Above average: 94.8%
  Average: 23.44%
  30.24% Above average: 222.17%
  Average: 13.61%
  10.37% Above average: 138.82%
  Average: 7.47%
  1.91 Above average: 209.89%
  Average: 0.91
  1323.35 Above average: 290.49%
  Average: 455.56
  1549:16:10989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.09% Above average: 104.24%
  Average: 27.91%
  2021-01-09 02:52:511234450001145.14 Above average: 195.28%
  Average: 586.42
  3.89 Above average: 335.34%
  Average: 1.16
  1784914591221.99% Above average: 112.42%
  Average: 19.56%
  22.26% Above average: 94.97%
  Average: 23.44%
  30.23% Above average: 222.09%
  Average: 13.61%
  10.37% Above average: 138.82%
  Average: 7.47%
  1.91 Above average: 209.89%
  Average: 0.91
  1318.77 Above average: 289.48%
  Average: 455.56
  1560:06:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.04% Above average: 104.04%
  Average: 27.91%
  2021-01-23 21:22:321250100001150.85 Above average: 196.25%
  Average: 586.42
  3.9 Above average: 336.21%
  Average: 1.16
  1807874635121.97% Above average: 112.32%
  Average: 19.56%
  22.31% Above average: 95.18%
  Average: 23.44%
  30.21% Above average: 221.98%
  Average: 13.61%
  10.4% Above average: 139.22%
  Average: 7.47%
  1.91 Above average: 209.89%
  Average: 0.91
  1319.84 Above average: 289.72%
  Average: 455.56
  1578:36:00989.39m Above average: 156.46%
  Average: 632.34m
  29.1% Above average: 104.25%
  Average: 27.91%

 • no bf4 personaid known for this name yet :(