Author Topic: (No subject) no cheat !!  (Read 401 times)

ironbird172

 • Newbie
 • *
 • Posts: 41
 • Reputation Power: 0
 • ironbird172 has no influence.
  • View Profile
(No subject) no cheat !!
« on: December 10, 2020, 14:02:52 »
Beste ,
ik zou je willen vragen of je mij wil verwijderen van suspense cheat !!! , ik ben geen cheater !! ik haat cheaters !! ben zelf admin geweest in bf3 en zelfs 4 DLC clean wat er is gebeurt is dat we op onze server speelden zo ver mogelijk een headshot te geven onder de leden en dummy te spelen soms tot 200 kill's op een spel en zo wisselden we de spelers om zo de wapens vrij te spelen om dat dit betalende is , WIJ WISTEN NIET DAT DIT ONDER CHEAT WORDT VERMELD ,,,??? ik ben GEEN CHEATER NOOIT GEWEEST KIJK MAAR NAAR MIJN STATS BF3 !!! ik ben 60 jaar !! ik weet wat de waarden van het leven zijn !!!! daarom zou ik willen vragen of ik van de cheat lijst verwijderd kan worden onterecht als cheaters gemeld !!! dank bij voorbaat ironbird172(Rudy) dit spel is gebeurt op verzoek van onze hoofdadmin om zo onze wapens vrij te spelen ! met vriendelijke groeten Rudy        test via translate google ? 
Best ,
i would like to ask if you want to remove me from suspense cheat !!! , I'm not a cheater !! i hate cheaters !! have been admin in bf3 and even 4 DLC clean what happened is that we played on our server as far as possible to give a headshot among the members and play dummy sometimes up to 200 kill's on a game and so we switched the players so to unlock the weapons because this is paid, WE DIDN'T KNOW THIS IS MENTIONED UNDER CHEAT ,,, ??? i'm NOT a CHEATER NEVER BEEN LOOK AT MY STATS BF3 !!! I am 60 years old !! i know what the values ​​of life are !!!! therefore I would like to ask if I can be removed from the cheat list falsely as cheaters reported !!! thanks in advance ironbird172 (Rudy) this game is done at the request of our head admin to unlock our weapons! best regards Rudy

ironbird172

 • Newbie
 • *
 • Posts: 41
 • Reputation Power: 0
 • ironbird172 has no influence.
  • View Profile
Re: (No subject) no cheat !!
« Reply #1 on: December 11, 2020, 14:17:17 »
beste hier de link ; https://www.247fairplay.com/CheatDetector/ironbird172  ik was in 2014-2015 gestopt door de vele cheaters !!! en nu wil ik spelen omdat ik in pensioen ben en kan niet op iedere server steeds bann of kick  ik speelde in 2013 BsB clann  is gewoon door te spelen op eigen gehuurde server zoals eerder uitgelegd om het vrijspelen van de wapens heeft niets te maken met cheat !! Met vriendelijke groeten Rudy    via translate google ! ?
best here the link; https://www.247fairplay.com/CheatDetector/ironbird172 i was stopped by the many cheaters in 2014-2015 !!! and now i want to play because i'm retired and can't bann or kick on every server i played in 2013 BsB clann is just by playing on own rented server as explained earlier to unlock the weapons has nothing to do with cheat !! Kind regards Rudy